Κατοχυρώθηκαν νομοθετικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και η άδεια άσκησης επαγγέλματος των ηλεκτρολόγων

Με καθυστέρηση ετών, ολοκληρώθηκε η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχίων αποφοίτων εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος στο με αριθμό 108/ΦΕΚ 141/12-6-2013, τ. Α΄.

Σε ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. διατυπώνεται η ικανοποίηση για το γεγονός,

ότι “ο πολύπλευρος και συστηματικός αγώνας μας για επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχίων των αποφοίτων μας, έχει επιτέλους αποτελέσματα, συνεχίζουμε όμως μέχρι την τελική δικαίωση των αποφοίτων όλων των Ειδικοτήτων που διδάσκονται στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.”