Έκθεση ΕΛΣΤΑΤ: Τρεις στους δέκα Έλληνες σε κίνδυνο φτώχειας

Έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα για το 2021 δείχνει ότι σχεδόν τρεις στους δέκα πολίτες στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. Ειδικότερα στο κατώφλι της φτώχειας βρίσκεται σχεδόν 1 στα 4 παιδιά (23,7%) ηλικίας 0-17 ετών, 1 στα 5 άτομα (20,6%) ηλικίας από 18 έως 64 ετών και το 13,5% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.   

Σε απόλυτους αριθμούς, συνολικά 2,97 εκατ. άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 28,3%, ενώ 791.000 άτομα (13,6%) διαβιούν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Να σημειωθεί ότι ως κατώφλι κινδύνου φτώχειας ορίζεται το ποσό των 5.251 ευρώ (5.269 ευρώ ήταν το 2020).

Όλα τα πιο πάνω ποσοστά είναι αυξημένα σε σχέση με το 2020, όπου σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό βρισκόταν το 27,4% των πολιτών, το 20,9% των παιδιών 0-17 ετών και το 18,6% των ατόμων 18-64 ετών.

Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ, σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (επιδόματα και πάσης φύσης κοινωνικές ενισχύσεις) ορίζεται το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο του κατωφλιού της φτώχειας, δηλαδή του 60% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

Όσον αφορά στους εργαζόμενους, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκεται 1 στους 10 (11,3%), ενώ το ποσοστό υπερδιπλασιάζεται (23,9%) για τους μη εργαζόμενους και εκτινάσσεται σε 45,4% για τους ανέργους. Όμως και 1 στους 10 συνταξιούχους βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας (10,6%).

Το ποσοστό των εργαζόμενων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας είναι το υψηλότερο από το 2017 (12,9%).

Συνολικά σε επίπεδο Ευρωζώνης η Ελλάδα καταλαμβάνει την αρνητική πρωτιά με το 28,3% του πληθυσμού της σε κίνδυνο φτώχειας ενώ ακολουθούν η Ισπανία (27,8%) και η Λετονία (26,1%