Δεν εξετάζεται η τροποποίηση του ακατάσχετου μισθών και καταθέσεων

Δεν εξετάζεται επί του παρόντος από τη φορολογική Διοίκηση περαιτέρω τροποποίηση της πρόσφατα αντικατασταθείσης διάταξης του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. που ρυθμίζει τα όρια του ακατασχέτου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων καθώς και του ακατασχέτου ποσού των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.

Αυτό αναφέρει σε έγγραφό του προς τον Βουλευτή Ν. Νικολόπουλο, ο κος Τρύφωνας Αλεξιάδης απαντώντας σε σχετική του ερώτηση/αναφορά.

Στο έγγραφο επίσης υπενθυμίζονται οι διατάξεις και τα ισχύοντα σχετικά με το ακατάσχετο μισθών, συντάξεων και καταθέσεων.