Ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών για τα προσόντα & την πιστοποίηση Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα προσόντα και την Πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 96 Α΄/26-4-2013) επισημαίνει τις διατάξεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Συγκεκριμένα:

1. Ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 6, παρ. 2).
2. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 5, παρ. 1).
3. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος του Αναλογιστή ο υποψήφιος υπόκειται σε εξετάσεις που διενεργούνται δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 53 (άρθρο 4).
4. Το επάγγελμα του αναλογιστή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξης του στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 1, παρ. 1).
5. Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 7).

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων αναλογιστών του Ιουνίου, αυτή μετατίθεται για τον Οκτώβριο 2013. Σχετική ανακοίνωση στην οποία θα δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εξετάσεων θα εκδοθεί εντός του Αυγούστου.