Εξακολουθεί η απαγόρευση χρήσης των μη αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων

Παρά τα προσδοκώμενα και τα ….γραφόμενα για έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία παρατείνεται η προθεσμία αδειοδοτήσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας, δυστυχώς, η αλήθεια απέχει…

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τέτοια απόφαση, κατά συνέπεια η απαγόρευση λειτουργίας των αθλητικών χώρων εξακολουθεί και οποιαδήποτε δημοτική αρχή δεν έχει σε εμφανές σημείο των γηπεδικών εγκαταστάσεων την σχετική απαγορευτική πινακίδα, ο Δήμαρχος θα παραπέμπεται στη δικαιοσύνη για «παράβαση καθήκοντος.»

Αυτό δηλώθηκε ανεπίσημα από την πολιτική ηγεσία του υφυπουργείου Αθλητισμού με την επισήμανση ότι επίκειται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία κυρίως, θα αποσαφηνίζεται το καθεστώς των μη αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων –αναφορικά με την στατικότητα των κτιριακών δομών τους- έως και την ημέρα που η χρήση τους θα καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου.