Σε πλήρη εξέλιξη οι ολοκληρωμένες κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι πρώτες ολοκληρωμένες κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο, επτά χρόνια με την τοποθέτηση των πρώτων 7 γενικών διευθυντών στις λεγόμενες οριζόντιες θέσεις Οικονομικού – Διοικητικού στα υπουργεία. 


Συνολικά οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί ανέρχονται στις 20 και μετά την ολοκλήρωση των πρώτων 7 συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης για το σύνολο των νέων οριζόντιων γενικών διευθυντών, με προοπτική ολοκλήρωσης τον τρέχοντα μήνα.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν οι θέσεις των θεματικών γενικών διευθυντών, οι οποίες πρέπει ολοκληρωθούν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2018 και ακολουθεί η προκήρυξη 69 διοικητικών, τομεακών και ειδικών γραμματέων στα υπουργεία, πλην των υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη.

Η επιλογή των γενικών διευθυντών του Δημοσίου υλοποιείται με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, ενώ κατά την πρώτη αυτή εφαρμογή του νέου συστήματος τα κριτήρια και η βαρύτητά του στη βαθμολόγηση έχουν ως εξής: α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης (40% μοριοδότηση), β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης (25% μοριοδότηση), γ) δομημένη συνέντευξη (35% μοριοδότηση).

Η επιλογή των γενικών διευθυντών όπως και η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης διενεργούνται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που απαρτίζεται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα μέλος του ΕΚΔΔΑ, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν γενικό γραμματέα του οικείου υπουργείου.

Ο “Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους”

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του αρμόδιου υπυργείου που παρουσιάστηκε και ενώπιον των δανειστών στο πλαίσιο της γ’ αξιολόγησης, από τη νέα χρονιά ξεκινά και η λεγόμενη ψηφιακή αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου, ώστε να υλοποιείται ταχύτερα η διαδικασία και με μικρότερο γραφειοκρατικό κόστος τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για την ίδια την υπηρεσία.

Το πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, στο οποίο εμπλέκεται και το ομώνυμο Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, συνιστά ένα από τα στοιχήματα και του ίδιου του πρωθυπουργού, όπως παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας για το «Δημόσιο 2020». Εν τούτοις, αποτελεί ένα πολύπλοκο εγχείρημα, με δεδομένη την ψηφιακή υστέρηση των δομών και υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου.

Για τον λόγο αυτό, η αρμόδια υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει, εκτός των μέχρι σήμερα βημάτων, που έχουν υλοποιηθεί, και τις μελλοντικές «δράσεις-ομπρέλα» προκειμένου να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες και τα μητρώα του Δημοσίου, στην κατεύθυνση της απομείωσης της γραφειοκρατίας, διαδικασία για την οποία το ΥΔΑΝ συνεργάζεται στενά με τον ΟΟΣΑ.

Τα νέα περιγράμματα θέσεων

Στο μεταξύ, με εγκύκλιό της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στην κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεως εργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Η κ. Ο. Γεροβασίλη, μετά την κατάρτιση των ψηφιακών οργανογραμμάτων, ζητάει επιπλέον από τους φορείς και την κατάρτιση περιγραμμάτων, υπενθυμίζοντας ότι συνιστά επίσης μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ, το οποίο από το νέο έτος αναμένεται να μπει στη δεύτερη φάση, μετά και την ολοκλήρωση, πριν από λίγες μέρες, της πρώτης πιλοτικής εφαρμογής.

Επίσης, η υπουργός ζητάει την ενίσχυση των υφισταμένων ομάδων εργασίας, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, με περισσότερα μέλη, καθώς και για την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση όσων από τον Οκτώβριο του 2016 έχουν ορισθεί και ήδη εργάζονται συστηματικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται σε αυστηρό ύφος ότι η διαδικασία ειδικά για την υποβολή των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης παρουσιάζει καθυστερήσεις, καθώς τα ειδικά περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων των λοιπών Γενικών Διευθύνσεων έπρεπε να είχαν κατατεθεί μέχρι την 29η Μαΐου 2017, ενώ των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων έπρεπε να κατατεθούν μέχρι την 16η Ιουνίου 2017 και την 30ή Ιουνίου 2017, αντίστοιχα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι για την κατάρτιση και σύνταξη των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι νέες οργανικές διατάξεις των προς επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας οργανισμών των υπουργείων.