Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση κινητικότητας στο δημόσιο. Πως καλύπτονται οι 801 θέσεις

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κινητικότητας στο δημόσιο ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στοιχεία, οι διαθέσιμες θέσεις για μετάταξη και απόσπαση ανέρχονται στις 801, ενώ οι αιτήσεις ενδιαφερόμενων έφτασαν στις 1117. Το επόμενο διάστημα οι φορείς υποδοχής θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα 16ης Νοεμβρίου – 5ης Δεκεμβρίου 2017 και θα επιλέξουν –βάσει των κριτηρίων του Ν.4440/2016– τους επικρατέστερους. 


Σημειώνεται ότι ο 1ος Κύκλος Κινητικότητας περιελάμβανε 801 θέσεις, διαθέσιμες από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για Μετάταξη ή Απόσπαση.

Ειδικότερα, εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας:

456 Θέσεις διαθέσιμες για Μετάταξη

345 Θέσεις διαθέσιμες για Απόσπαση

Για τις παραπάνω θέσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.117 αιτήσεις.