Νομοσχέδιο “δια όλας τας ανάγκας”! Για ανασφάλιστα οχήματα μέχρι & για δωρεές στα αστυνομικά τμήματα..!

Για όλα φροντίζει ο νομοθέτης! Για τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, διευκρινήσεις για τον ακατάσχετο λογαριασμό, για τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα άνθη και στα μπουμπούκια ανθέων, στα σπέρματα και στους σπόρους και έμμεσες προτροπές προς τους πολίτες ό,τι μπορούν να να γίνουν χορηγοί στα αστυνομικά τμήματα μέχρι και  του οσού των 40.000 €! 

 

Ιδού τα περιεχόμενα του νομοσχεδίου:

Από 100 έως 250 ευρώ θα ανέρχονται τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα, σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ανταλλαγής πληροφοριών με χώρες του ΟΟΣΑ, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο των υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, αλλά και την ανάληψη έργων από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο παροχής τεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες. 

Ειδικότερα:

Ανασφάλιστα οχήματα:

Στην περίπτωση που εντοπιστούν ανασφάλιστα οχήματα από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

• 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά.
• 150 ευρώ για δίκυκλά άνω των 251 κ.ε.
• 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κ.ε.
• 250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 251 κ.ε.

Ακατάσχετος λογαριασμός:

Το άρθρο 11 του σχεδίου νόμου παρέχει τη δυνατότητα σε φορολογουμένους με οφειλές προς το Δημόσιο να προστατευτούν μέχρι ενός ορίου (1.250 ευρώ) από τις κατασχέσεις της εφορίας, δηλώνοντας ως ακατάσχετο λογαριασμό πληρωμών αυτόν που διατηρούν σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένα στη χώρα.

Οσον αφορά το όριο πάνω από το οποίο ο ελεγκτικός μηχανισμός θα μπορεί να δεσμεύει ποσά από μισθούς και συντάξεις, αυτό διατηρείται στα 1.250 ευρώ. Ταυτόχρονα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν χρηματικά ποσά από τα ανωτέρω ιδρύματα.

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ:

Μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ για άνθη και μπουμπούκια ανθέων, σπέρματα και σπόρους, τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εξαιρούμενων των προς πώληση συσκευασμένων τροφών για σκύλους ή γάτες.

Τέλος επιτηδεύματος:

Απαλλάσσονται από το τέλος τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας.

ΕΝΦΙΑ:

Απαλλαγή από τον φόρο στις περιπτώσεις ακινήτων εντός του Δήμου Λέσβου που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου. Η απαλλαγή προβλέπεται για τα έτη 2017-2018

Εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ έτους 2017:

Επανεξέταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 των χορηγούμενων εκπτώσεων που μετά την υποβολή των δηλώσεων του Ε1 για το 2016 διαπιστώθηκε ότι δεν έπρεπε να είχαν δοθεί.

Ναυτιλία:

Κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και εφοπλιστικής κοινότητας για την παράταση για ακόμη ένα έτος, το 2018 της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους που αποτελούσε καθυστερημένο προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης. 

Ενιαίο μισθολόγιο:

Εντάσσονται από 1-1-2017 οι υπάλληλοι της ΕΥΠ στο ενιαίο μισθολόγιο. Ωστόσο, στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ θα καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνου και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έχουν αποσπαστεί στην υπηρεσία.

Δωρεές:

Δεκτές θα γίνονται δωρεές ακόμα και καυσίμων για τα αστυνομικά οχήματα από το Δημόσιο μέχρι του ποσού των 40.000. Σε κάθε υπουργείο θα συγκροτείται μητρώο δωρεών που θα καταγράφει όλες τις δωρεές.