… Διαφάνεια & στις πολυκατοικίες! Στον πίνακα των κοινοχρήστων θα αναρτώνται όλες οι δαπάνες του διαχειριστή!

Οι αλλεπάλληλες καταγγελίες/αναφορές ότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές διαμερισμάτων έπεφταν θύματα παραπλανητικών δαπανών οι οποίες δεν διέθεταν τα απαιτούμενα παραστατικά, οδήγησε τη γενική γραμματεία Εμπορίου στην έκδοση αγορανομικής διάταξης σύμφωνα με την οποία: στη συγκεντρωτική κατάσταση οφειλών του κάθε διαμερίσματος θα αναρτώνται τα επίσημα παραστατικά για δαπάνες, όπως η αγορά πετρελαίου, κηπουρικές και οικοδομικές εργασίες, για τις οποίες επιβαρύνονται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Σε περίπτωση μη τήρησης της διάταξης, θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Σημ. Σύνταξης: Τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο αριθμό πολυκατοικιών, όπως είναι γνωστό, υπάρχει απροθυμία ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή. Με την ισχύ της αγορανομικής διάταξης, η κατάσταση δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.