Αναστέλλεται επ΄ αόριστον η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού «Η Παμμακάριστος»

Αναστέλλεται επ΄αόριστον η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Ιδρύματος για το Παιδί «Η Παμμακάριστος», σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ.Σ. που υπογράφει ο πρόεδρος του, κ. Νίκος Ρούσσος, εξαιτίας των σημαντικών, αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Παιδικού Σταθμού επί σειρά ετών. 

Σημειώνεται ότι ο Παιδικός Σταθμός του ιδρύματος δεν χρηματοδοτείται με οποιοδήποτε τρόπο από κρατικά κονδύλια. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» παρέχει επί 65 χρόνια εξειδικευμένο έργο σε πληθυσμούς με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και νοητική αναπηρία.

Η ανακοίνωση του προέδρου του ιδρύματος:

«Δυνάμει της Απόφασης 27/14.05.2018 του Δ.Σ. του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (που ως Ίδρυμα είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικό, ειδικώς φιλανθρωπικό σε αντίθεση με τον Παιδικό Σταθμό του που είναι αμιγώς κερδοσκοπικός βάσει καταστατικού), η λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του διακόπτεται από το σχολικό έτος 2018 -2019, εξαιτίας των σημαντικών, αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Παιδικού Σταθμού επί πολλά έτη και μέχρι την εξεύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων για την αναβάθμιση και πιστοποίηση του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293, ΦΕΚ 1157Β’/04.04.2017) που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Επισημαίνεται ότι ο Παιδικός Σταθμός του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» βάσει καταστατικού είναι ιδιωτικός, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφορά παιδιά τυπικής ανάπτυξης και δεν χρηματοδοτείται με οποιοδήποτε τρόπο από κρατικά κονδύλια.

Το Δ.Σ., σεβόμενο την ιστορία και την αφοσίωση του Ιδρύματος στο εξειδικευμένο έργο που προσφέρεται εκεί επί σειρά ετών σε ειδικούς πληθυσμούς, αποφάσισε –για τη χρονιά 2018-2019- να λειτουργήσει στο Ίδρυμα Τμήμα Πρώιμης Παρέμβασης για νήπια με αναπτυξιακές δυσκολίες στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών του Ιδρύματος, εφόσον προκύψουν σχετικές αιτήσεις από γονείς.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος ευχαριστεί θερμά τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης που το εμπιστεύθηκαν όλα αυτά τα έτη.

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» συνεχίζει με συνέπεια και συγκέντρωση το εξειδικευμένο έργο που παρέχει αδιάλειπτα επί 65 χρόνια, σε πληθυσμούς με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και νοητική αναπηρία, με την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών και επιστημονικών έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκαινιάστηκε στις 8 Μαρτίου 2018, νέα πτέρυγα του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», η οποία υποστηρίζει τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που προσφέρει το Ίδρυμα, σε νέους με αυτισμό και νοητική αναπηρία. Το έργο, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Ιεράς Μονής Παμμακαρίστου.

Από το Σεπτέμβριο 2017, το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων που εξυπηρετεί και στο πλαίσιο των υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με αυτισμό και νοητική αναπηρία, υλοποιεί και την Πράξη «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», (MIS 5002641) του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων-Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής», Ε.Π. «Αττική 2014-2020», η οποία αφορά τη διημέρευση και ημερήσια φροντίδα 75 ωφελούμενων παιδιών με νοητική αναπηρία, για διάστημα τριών ετών.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Ρούσσος