Προκήρυξη πέντε θέσεων εργασίας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) προκήρυξε πέντε θέσεις εργασίας για τις οποίες οι σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στον εξής διαδικτυακό κόμβο: http://easo.europa.eu/about-us/vacancies

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις πέντε θέσεις εργασίας, εκτός από τη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

applications@easo.europa.eu

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες για τη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα (EASO/2019/SNE/002) διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be , το αργότερο μέχρι την 18η Μαρτίου 2019.