Η κρίση στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κορυφώθηκε! Παραιτήθηκαν οι αδελφοί Καλλιτσάντση. «Συνεχίζουμε» δηλώνει ο Λ. Μπόμπολας

Σοβαροί διοικητικοί τριγμοί στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. τη μεγαλύτερη ελληνική πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των κατασκευών και της ενέργειας και σε ότι αφορά την ευρύτερη περιοχή μας, η “μητέρα εταιρεία” η οποία, προγραμματίζει επένδυση της τάξεως των 230 εκατ. € σε συνολική δόμηση 89.000 τ.μ., με χρήσεις εμπορίου, γραφείων, ψυχαγωγίας και πολιτισμού στο χώρο του Κτήματος Καμπά στην Κάντζα Παλλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι η «Ελλάκτωρ Α.Ε.» προέκυψε το 1999 από τη συγχώνευση των εταιρειών «Άκτωρ ΑΤΕ» και «Ελληνική Τεχνοδομική.»

Επί του θέματος:

Τα γεγονότα των τελευταίων εικοσιτετράωρων σε επίπεδο βασικών μετόχων του ομίλου, μορφοποιούν μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατάσταση, τα οποία, ως ένα βαθμό ήταν αναμενόμενα δεδομένου ότι τα τρία τελευταία χρόνια η σχέση των αδελφών Καλλιτσάντση και του διδύμου Λ. Μπόμπολα και Δ. Κούτρα δοκιμάστηκε σε μεγάλο βαθμό και με αρκετές παρενέργειες για τον όμιλο και την εξέλιξη του.

Τα γεγονότα:

Τα αδέρφια Αναστάσιος (στη φωτογραφία) και Δημήτρης Καλλιτσάντσης παραιτήθηκαν από πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλάκτωρ και μέσω της ελεγχόμενης από τους ίδιους εταιρείας Pemanoaro Limited έθεσαν στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, θέμα αλλαγής Διοικητικού Συμβουλίου και απομάκρυνσης από το management των κ.κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και Δημήτρη Κούτρα που αποτελούν τον αντίθετο πόλο στην ενδοομιλική διένεξη.

Τα αδέρφια Καλλιτσάντση στο νέο Δ.Σ. που προτείνουν, κρατούν για τους εαυτούς τους θέση απλών μελών και προτείνουν πολλά ανεξάρτητα μέλη γνωστά από τη θητεία τους στον χρηματοπιστωτικό χώρο, στην επενδυτική τραπεζική, στις επιχειρήσεις, κ.α., όπως, επί παραδείγματι, ο κ. Γιώργος Προβόπουλος.

Η διάσταση μεταξύ των δύο πλευρών αποδίδεται στην διαφορετική αντίληψη που έχουν για τη στρατηγική του ομίλου και για τον τρόπο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου μεταξύ των οποίων και η επένδυση στο Κτήμα Καμπά.

Με την πρωτοβουλία των αδερφών Καλλιτσάντση όλα δείχνουν ότι η Παρασκευή 29 Ιουνίου θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική “επανεκκίνηση” με βάση τα συμφέροντα και τις επιλογές της κάθε πλευράς και οποιαδήποτε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή ως προς το πως τελικά θα σχηματοποιηθεί, είναι παρακινδυνευμένη.

Τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα, θα εξαρτηθούν από τους θεσμικούς που ελέγχουν το περίπου 40% των μετοχών του ομίλου, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση θα «στρέψουν» την πλάστιγγα. Υπέρ των αδελφών Καλλιτσάντση ή υπέρ του διδύμου Λ. Μπόμπολα-Δ. Κούτρα;

Στο περιθώριο των ήδη εξελισσόμενων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, οι πληροφορίες που διακινούνται από μικρή ομάδα Ελλήνων μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. αναφέρονται «σε προβάδισμα των αδελφών Καλλιτσάντση» με βασικό επιχείρημα «την εγνωσμένη ικανότητα τους να χαράσσουν στρατηγικές που σχεδόν πάντα δικαιώνονται από το αποτέλεσμα…» και προς επίρρωση του ισχυρισμού τους, επικαλούνται «τους αδιάψευστους αριθμούς των χρήσεων των τελευταίων ετών οι οποίοι «άντεξαν» στη δοκιμασία της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Αναστάσιος και ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης ελέγχουν σήμερα το 11,8%. του ομίλου, ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, CEO του ομίλου το 15% και ο κ. Δημήτριος Κούτρας, αντιπρόεδρος του ομίλου, το 7%.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των αδελφών Καλλιτσάντση

«Αναγνωρίζοντας τις θεμελιώδεις διαφορές με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και την εταιρική διακυβέρνηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτρης Καλλιτσάντσης, υπέβαλαν σήμερα την παραίτησή τους από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. αντίστοιχα, ενώ κατέθεσαν επισήμως αίτημα για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. από τους μετόχους κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2018.

Συγκεκριμένα:

 1. 1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., διατηρώντας την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ.
 1. 2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., διατηρώντας την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ.
 1. 3. Η ελεγχόμενη από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση εταιρεία με την επωνυμία “PEMANOARO LIMITED”, ενεργούσα υπό την ιδιότητά της ως μετόχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και εκπροσωπούσα ποσοστό 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., υπέβαλε αίτημα εγγραφής στην ήδη δημοσιευθείσα, από 07.06.2018 ημερήσια διάταξη της προς συνεδρίαση, με ημερομηνία 29.06.2018, Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, των ακόλουθων τριών πρόσθετων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 1. i. Ανάκληση (του συνόλου των μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε..
 1. ii. Εκλογή εννέα (9) μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και ορισμός (μεταξύ αυτών) των Ανεξάρτητων Μελών.

iii. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ΄άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

Οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτριος Καλλιτσάντσης, όντες πεπεισμένοι πως το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν μπορεί να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, αλλά και πως η ΕΛΛΑΚΤΩΡ βρίσκεται αντιμέτωπη με τον άμεσο κίνδυνο της περαιτέρω υποχώρησης της θέσης της στην εγχώρια αγορά, απευθύνονται στο σύνολο των μετόχων του Ομίλου, υποβάλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις και ζητώντας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ να λάβει επίσημη θέση επί αυτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “CHANGE4ELLAKTOR” (“Αλλαγή για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ”) των κ.κ. Αναστάσιου και Δημήτριου Καλλιτσάντση, προτείνεται η ακόλουθη νέα ομάδα έμπειρων και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητων μελών Δ.Σ., η οποία διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των μετόχων της:

 1. 1. Γεώργιος Προβόπουλος
 2. 2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης
 3. 3. Δημήτριος Καλλιτσάντσης
 4. 4. Ιορδάνης Αϊβάζης
 5. 5. Παναγιώτης (Τάκης) Δουμάνογλου
 6. 6. Μιχαήλ Κατούνας
 7. 7. Αλέξιος Κομνηνός
 8. 8. Δέσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη
 9. 9. Ελένη Παπακωνσταντίνου

Η ανακοίνωση Λ. Μπόμπολα και Δ. Κούτρα

Μετά την πρωτοβουλία των κ.κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση και Δημήτρη Καλλιτσάντση για αλλαγές στη διοίκηση της Ελλάκτωρ, από την πλευρά του κ. Λεωνίδα Μπόμπολα (φωτογραφία) εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση που δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών για τις προθέσεις της άλλης πλευράς.:

«Ό Όμιλος Ελλάκτωρ, αποτελεί για την Ελλάδα Εθνικό κεφάλαιο, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές και κατασκευάσει πλήθος σύνθετων έργων, σηματοδοτώντας έναν πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας για την Χώρα.

Σήμερα εργάζονται σ’αυτόν χιλιάδες εργαζόμενοι, στην Ελλάδα και στις περισσότερες από 25 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Είναι κρίμα προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα να βάζουν σε κίνδυνο, έναν από τους λίγους πνεύμονες ανάπτυξης που έχουν απομείνει στη Χώρα.

Τόσα χρόνια δημιουργούμε έργα και αξίες, βασιζόμενοι στην σκληρή δουλειά, στο μοναδικό ανθρώπινο δυναμικό και στην εκπληκτική τεχνογνωσία που διαθέτουν οι Εταιρείες του Ομίλου.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, παραμένοντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων του Ομίλου, προστατεύοντας την περιουσία των Μετόχων, τους εργαζόμενους και το συμφέρον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ».

Συνέρχεται το Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018 το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη, η σημερινή διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι έχει συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο την 16η/6/2018, ημέρα Σάββατο, προκειμένου να ορίσει νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. μετά τις παραιτήσεις των κ.κ. Αν. Καλλιτσάντση και Δ. Καλλιτσάντση από τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου του Δ.Σ. αντίστοιχα.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι παραιτήσεις δεν επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ομίλου.

Χρέη προσωρινού προέδρου του Δ.Σ. εκτελεί ο έτερος Αντιπρόεδρος αυτού κ. Δημήτριος Κούτρας.

Συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των ΕΛΤΕΧ Άνεμος – REDS

Εξάλλου, σήμερα, με ξεχωριστές τους ανακοινώσεις, οι ΕΛΤΕΧ Άνεμος και REDS τόνισαν πως συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους.

Η REDS γνωστοποίησε πως ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπέβαλε χθες, 13.06.2018, την παραίτησή του μόνο από τα εν λόγω αξιώματα με άμεση ισχύ, παραμένοντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην ανακοίνωσή της η REDS τονίζει πως η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζει με την υπάρχουσα νόμιμη εκπροσώπηση και το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή της σύνθεσής του ή των αρμοδιοτήτων των μελών του μετά την προγραμματισμένη για τις 18.06.2018 σύγκλησή του.

Η εταιρεία σημειώνει επίσης πως η λειτουργία της συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΕΛΤΕΧ Άνεμος, σε δική της ανακοίνωση, τονίζει πως η λειτουργία της εταιρείας συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης: επιβάλλεται στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ μία αλλαγή!

Με επιστολή προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ, ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης εξηγεί αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση, την αλλαγή της διοίκησης του ομίλου.

Καθώς όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει, “παρά τις προσπάθειές μου, η διακυβέρνηση παραμένει ατελής και η οργάνωση ανεπαρκής. Δυστυχώς, οι παλιές συνήθειες δύσκολα αλλάζουν και δεν νομίζω ότι στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει πραγματική δέσμευση για μεταρρυθμίσεις.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά. Προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο Όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήμερα δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ενός βελτιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εκχωρώντας αυτό το πλεονέκτημα στους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές μας”.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής του Αν. Καλλιτσάντση:

kalitsantsis_tasos_02_780x420-2779170

Επιβάλλεται μία αλλαγή

Αγαπητοί μέτοχοι,

Ενδεχομένως έχετε ήδη πληροφορηθεί την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της REDS Α.Ε., καθώς και το αίτημά μου για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Θα αναρωτηθείτε “γιατί δεν παραιτήθηκε από τα Δ.Σ. εντελώς;”

Σκέφτηκα πολύ προσεχτικά. Υποβάλλοντας παραίτηση ως Πρόεδρος, πιστεύω ότι έχω μεγαλύτερη ευχέρεια να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις πιο αποτελεσματικά. Παραμένοντας μέλος του Δ.Σ., μπορώ να συνεχίσω να προσπαθώ να αποτρέψω αποφάσεις που πιστεύω πως δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων. Είναι μία δύσκολη απόφαση, που καταδεικνύει και πόσο δύσκολη έχει γίνει η καλή διακυβέρνηση στον Όμιλο.

Μετά από 40 χρόνια ενεργού παρουσίας στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και σχεδόν 2 δεκαετίες στη Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Έκανα αυτό το βήμα μετά από προσεκτική σκέψη, βάζοντας στην άκρη τα προσωπικά οφέλη και συναισθήματα και έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και των συνεργατών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Προσπάθησα για μεγάλο χρονικό διάστημα να επιλύσω τις θεμελιώδεις διαφορές μου με τους άλλους βασικούς μετόχους σχετικά με τη στρατηγική, την οργάνωση και τη διακυβέρνηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Πιστεύω ότι έχω εξαντλήσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του Ομίλου εκ των έσω. Παρά τις προσπάθειές μου, η διακυβέρνηση παραμένει ατελής και η οργάνωση ανεπαρκής. Δυστυχώς, οι παλιές συνήθειες δύσκολα αλλάζουν και δεν νομίζω ότι στο παρόν Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει πραγματική δέσμευση για μεταρρυθμίσεις.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φτάσει σε ένα σημείο που κινδυνεύει να αρχίσει να τρώει τις σάρκες της για να εξασφαλίσει μετρητά. Προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο Όμιλος εξετάζει αυτή τη στιγμή την πώληση μίας επιτυχημένης δραστηριότητας, όπως η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., σε μη ελκυστικές κατά τη γνώμη μου αποτιμήσεις, αντί να αναδιοργανώσει και να βελτιώσει το λειτουργικό μοντέλο της.

Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σήμερα δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ενός βελτιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος, εκχωρώντας αυτό το πλεονέκτημα στους εγχώριους και διεθνείς ανταγωνιστές μας.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η λειτουργική απόδοση και η παρούσα τιμή της μετοχής δεν αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Είμαι σίγουρος ότι με μία διαφορετική διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο μέλλον θα μπορεί να είναι σε πολύ καλύτερη θέση προς όφελος όλων: των μετόχων, της διοίκησης, των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των συνεργατών αλλά και των κοινωνιών στις οποίες αυτή δραστηριοποιείται.

Ως εκ τούτου, πήρα την πρωτοβουλία να προτείνω μία νέα ομάδα έμπειρων και ανεξάρτητων μελών Δ.Σ. επιζητώντας την υποστήριξη των λοιπών μετόχων για την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες για να επιδράσει ουσιαστικά και θετικά στις προοπτικές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η υποστήριξή σας στην αλλαγή στη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου θα είναι κρίσιμη για αυτή την προσπάθεια και την επιτυχία του εγχειρήματος και τελικά για να αναδείξουμε την πραγματική αξία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρότασή μας και το προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο μπορείτε να βρείτε στο www.change4ellaktor.com

Αναγνωρίζω ότι είναι μία δύσκολη περίοδος. Εκτιμώ την αφοσίωσή σας στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την υποστήριξή σας στις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω να υποστηρίξετε την προσπάθειά μου για ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για μεταρρυθμίσεις και σύγχρονη διακυβέρνηση.

Επιβάλλεται μία αλλαγή!

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης