Ματαιώθηκε η απορρόφηση της «Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Α.Ε» από τη REDS A.E.

Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη από τις αρχές του 2014 απορρόφηση της εταιρίας «Γυαλού Εμπορική & Τουριστική Α.Ε» από την εταιρία «REDS A.E.» αμφότερες θυγατρικές του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Ομίλου με το σκεπτικό, ότι

«η διακοπή κρίθηκε σκόπιμη κατόπιν επαναξιολόγησης και επανεξέτασης των δεδομένων και ενόψει νεωτέρων επιχειρηματικών σχεδιασμών του Ομίλου»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση,

«αποφασίστηκε η διακοπή και ματαίωση καθ΄ολοκληρίαν των εν εξελίξει διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της θυγατρικής Εταιρίας «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία «Γυαλού Εμπορική & Τουριστική» διαχειρίζεται –και θα συνεχίσει να το πράττει- το γνωστό εμπορικό κέντρο στη θέση Γυαλού Σπάτων, «Smart Park»