Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ιδιωτικοποιημένης ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης του 100% των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Ferrovie Dello Stato Italiane (FSI), πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 14.09.2017 και αποφάσισε τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Orazio Iacono, Στέλεχος της FSI (στα αριστερά της φωτογραφίας)

Διευθύνων Σύμβουλος: Καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης

Μέλη:

Duilia Melito, Στέλεχος της FSI
Ester Marconi, Στέλεχος της FSI
Ilaria – Anna De Dominicis, Στέλεχος της FSI
Ευάγγελος Παναγιωτουνάκος, Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Θεοφανίδου, Δικηγόρος
Βασίλειος Ζαβογιάννης, Εκπρόσωπος εργαζομένων