Προς οριστική (;) επίλυση υδροδότησης της Αίγινας. Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Αίγινας

(στη φωτογραφία: νερουλάς του Αιγαίου)

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αίγινας, Δημήτρης Μούρτζης, με αντικείμενο το έργο «Μετατόπιση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού αγωγού ύδρευσης νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 188.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Το έργο αφορά εργασίες για τη Μετατόπιση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας προκειμένου να κατασκευαστεί το βόρειο τμήμα του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της Αίγινας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης της Αίγινας», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής.

Η μετατόπιση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης διανομής που οδεύει παράλληλα με τρία τμήματα του νέου κεντρικού αγωγού ύδρευσης, καθίσταται αναγκαία, καθώς είναι εγκατεστημένο στο κέντρο του δρόμου, με αποτέλεσμα να μην αφήνει επαρκή χώρο για νέα δίκτυα.

Το έργο θα εκτελεστεί στο νησί της Αίγινας και συγκεκριμένα σε τμήματα πλησίον της κεντρικής δεξαμενής μήκους περίπου 50 μ., της δεξαμενής Κυψέλης, μήκους περίπου 200 μ. και της δεξαμενής Βαθέως, μήκους περίπου 610 μ.

Ερωτηθείσα σχετικά, η Περιφερειάρχης, αφού υπογράμμισε «τη σημασία σοβαρών έργων υποδομής στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών», τόνισε ότι «το έργο κατασκευής του αγωγού έρχεται να λύσει με τον βέλτιστο τρόπο το χρόνιο πρόβλημα της υδροδότησης της Αίγινας».