Σύντομα η ανάδειξη των μειοδοτών στους διαγωνισμούς για τις αποκαταστάσεις των 11 ΧΑΔΑ Αττικής & Νήσων

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου, αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών σύνταξης των πρακτικών και ανάδειξης των μειοδοτών στους διαγωνισμούς για τις αποκαταστάσεις των 11 ΧΑΔΑ Αττικής και νήσων με προοπτική να αρχίσουν οι εργασίες εντός του τρέχοντος έτους .

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τις εργασίες που αφορούν τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Αττικής και Νήσων (Μέθανα-Αγκίστρι), Κερατέας, Μεγαρέων, Σπετσών, Β.Α. Αττικής (Βαρνάβας-Κάλαμος-Αυλώνας-Γραμματικό), Ν.Α. Αττικής (Π. Φώκαια – Καλύβια), των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 21,8 εκ. € με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των μη λειτουργούντων ΧΑΔΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα αφενός για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, διασφάλισης της δημόσιας υγείας και αφετέρου της υποχρέωσης τήρησης των υποχρεώσεων της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τονίζεται ότι για τις ανεξέλεγκτες χωματερές η χώρα μας απειλείται εδώ και χρόνια με την επιβολή βαρύτατων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα επιβαρύνουν την εθνική οικονομία και εν τέλει τους πολίτες.