Υπεγράφη η απόδοση στους Δήμους της τέταρτης ισόποσης δόσης από τους “Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους”

Υπεγράφη η απόδοση στους Δήμους της τέταρτης από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις για την κάλυψη των λειτουργικών, επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμένων έργων τους.

Το συνολικά διατιθέμενο ποσό στους 325 Δήμους της χώρας προέρχεται από τους “Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους”, ανέρχεται στα 35 εκα. €. και σε ότι αφορά τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής θα αποδοθούν τα εξής ποσά:

Στο Δήμο Παλλήνης:

 • Για λειτουργικές δαπάνες: 65.636,87
 • Για επενδύσεις-έργα: 23.145,30
 • Αποδοτέο ποσό: 88.782,16

Στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου:

 • Για λειτουργικές δαπάνες: 28.415,18
 • Για επενδύσεις-έργα: 10.094,02
 • Αποδοτέο ποσό: 38.509,19

Στο Δήμο Παιανίας:

 • Για λειτουργικές δαπάνες: 37.946,44
 • Για επενδύσεις-έργα: 14.346,03
 • Αποδοτέο ποσό: 52.292,46

Στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος:

 • Για λειτουργικές δαπάνες: 53.325,22
 • Για επενδύσεις-έργα: 20.423,79
 • Αποδοτέο ποσό: 73.749,01

Στο Δήμο Κρωπίας:

 • Για λειτουργικές δαπάνες: 48.940,39
 • Για επενδύσεις-έργα: 18.160,93
 • Αποδοτέο ποσό: 67.101,32