Διακόπτεται ως και τον Μάρτιο 2015 η κυκλοφορία οχημάτων σε τμήματα της Λεωφ. Λαυρίου

Τρίμηνη διακοπή κυκλοφορίας σε τμήματα της Λεωφόρου Λαυρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Παιανίας ανακοίνωσε η διεύθυνση Τροχαίας εξ αιτίας των εργασιών κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων.

Η …ταλαιπωρία των οδηγών αρχίζει από αύριο Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου θα λήξει στις 9 Μαρτίου 2015.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται με βάση την εξέλιξη των εργασιών και ειδικότερα:

Α΄ Φάση:

Από την οδό Όθωνος Χούντα και σε μέγιστο μήκος 160μ. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Β΄Φάση:

160 μ. μετά τη συμβολή της με την οδό Όθωνος Χούντα και σε μέγιστο μήκος 380 μ. με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Γ΄ Φάση:

Από την οδό Διαδ. Κων/νου (φωτεινός σηματοδότης περιοχής Λαγού) και σε μέγιστο μήκος 300 μ. με κατεύθυνση προς Κορωπί.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση από Κορωπί προς Αθήνα: Λ. Λαυρίου, αριστερά στην οδό Οθ. Χούντα, δεξιά στην οδό Βασ. Φρειδερίκης, αριστερά Λ. Λαυρίου.
  • Στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Κορωπί: Λ. Λαυρίου (φανάρια Λαγού), δεξιά Διαδ. Κων/νου, αριστερά στην οδό Αγίας Τριάδος, αριστερά στην οδό Λάμπρου Ανδρίκου, αριστερά στην οδό Γεωργίου Δάβαρη, δεξιά στην Λ. Λαυρίου.

Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάση:

  • Απαγόρευση της αριστερής στροφής από την οδό Βασ. Φρειδερίκης με κατεύθυνση από Κορωπί προς Αθήνα προς την οδό Προσηλίου.
  • Απαγόρευση της αριστερής στροφής από την οδό Προσηλίου προς τη Λ. Λαυρίου με κατεύθυνση προς Αθήνα.
  • Καθορισμός προτεραιότητας κυκλοφορίας στον κόμβο Διαδόχου Κων/νου και Αγ. Τριάδος ως εξής:

Η οδός Διαδόχου Κων/νου, στην κατεύθυνση προς Κορωπί θα έχει προτεραιότητα έναντι: αα)Της οδού Αγ. Τριάδος και ββ) Του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας αυτής (προς Αθήνα),

Η οδός Διαδόχου Κων/νου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Αγ. Τριάδος.

  • Μονοδρόμηση της οδού Οθ. Χούντα από τη Λ. Λαυρίου προς και μέχρι την 1η πάροδο της οδού Οθ. Χούντα με κατεύθυνση προς την οδό Βασιλίσσης Φρειδερίκης.
  • Μονοδρόμηση της οδού Λάμπρου Ανδρίκου από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Τριάδος προς και μέχρι την οδό Γεωργίου Δάβαρη.
  • Μονοδρόμηση της οδού Γεωργίου Δάβαρη από την οδό Λάμπρου Ανδρίκου προς και μέχρι τη Λ. Λαυρίου.
  • Σταδιακή μείωση του ορίου ταχύτητας σε 30χ/ώρα στην οδό Όθωνος Χούντα και στην Λ. Λαυρίου στην προαναφερθείσα περιοχή των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και απαγόρευση προσπέρασης όλων των οχημάτων.
  • Παραχώρηση προτεραιότητας κυκλοφορίας στην οδό Αγ. Τριάδος έναντι όλων των καθέτων της, στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Ι. Σιδέρη μέχρι και την οδό Νικ. Στάμου.

Η διεύθυνση Τροχαίας παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των έργων και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.