Τελευταίος ψεκασμός κατά των κουνουπιών από τη διεύθυνση υγειονομικού ελέγχου Ανατ. Αττικής

Την τελευταία επίγεια εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2015,  σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρία εκτέλεσης του έργου θα διενεργήσει τις επόμενες ημέρες, η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.  

Η εφαρμογή θα γίνει με στοχευμένους ψεκασμούς σε περιοχές – εστίες περιαστικά των Δήμων της Ανατολικής Αττικής όπως προέκυψε από την αξιολόγηση των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν Πέμπτη 24.09.2015 και Παρασκευή 25.09.2015.

Το πρόγραμμα:

 

 

 

 

 

 

 

 

• Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την εξέλιξη του προγράμματος, ενδέχεται στην εκτέλεση της εφαρμογής να προκύψουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και στις περιοχές ψεκασμών.