Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος σε διάρκεια τριών ημερών. Τρίτη και Πέμπτη

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος σε διάστημα τριών ημερών. Η πρώτη θα γίνει αύριο Τρίτη 25 Νοεμβρίου και η δεύτερη την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου.

Στην αυριανή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις, όπως,

  • την έγκριση των προϋπολογισμών των δύο Νομικών Προσώπων (αναφέρονται στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό)
  • και την αποστολή αιτήματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφησης για παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών μέχρι την οριστική λύση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Στην συνεδρίαση της Πέμπτης θα συζητηθεί ένα θέμα. Η λήψη απόφασης έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης έτους 2013 του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.