Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος «Ξερέα» Κορωπίου

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος «Ξερέα» στα διοικητικά όρια του Δήμου Κρωπίας εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον Ανάπτυξη 2007-2013-ΕΠΕΡΑΑ» συνολικού προϋπολογισμού 6.945.000 ευρώ.

Με το συγχρηματοδοτούμενο έργο –το οποίο, η Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Χ. Κισκήρα επιδίωξε να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- θα αντιμετωπιστούν δραστικά οι καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας οι οποίες εκδηλώνονται σε συχνά διαστήματα, εξαιτίας της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων στο μεγαλύτερο ρέμα της περιοχής που εκτείνεται ο «Ξερέας».

Στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιέχονται και έργα διευθέτησης κυρίως με συρματοκιβώτια σε μήκος 1.500 μέτρων και στην έξοδο του ρέματος προς τη θάλασσα, κατασκευή ειδικού έργου εξόδου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη του έργου, οι βασικές αιτίες για τα ως τώρα πλημμυρικά φαινόμενα στις παραρεμάτιες περιοχές του «Ξερέα» μεταξύ άλλων είναι και οι εξής:

  • α) η σημαντική οικοδομική και γενικότερα αναπτυξιακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή με συνεπακόλουθη αλλαγή στις χρήσεις γης,
  • β) η έντονη παρουσία μετακινούμενου πληθυσμού τους θερινούς μήνες λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής Αγ. Μαρίνα Δ. Κρωπίας,
  • γ) οι δασικές πυρκαγιές σε τμήματα της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζουν άμεσα την απορροή, με πλέον πρόσφατη αυτή του 2009 σε μικρό τμήμα της εξεταζόμενης υδρολογικής λεκάνης,
  • δ) η επέκταση του οικισμού της Αγ. Μαρίνας (σχέδιο πόλης),
  • ε) η κατάσταση που βρίσκεται το ρέμα «Ξερέας» και τα παραρέματά του με υποτυπώδεις ή και εκφυλισμένες φυσικές διατομές που η διοχετευτικότητα τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.