Προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδος, οι όροι σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ε.Μ.Π. για την αποχέτευση

Την έγκριση των όρων που συνθέτουν την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων, Σπάτων – Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τη «Διερεύνηση και αξιολόγηση των τεχνικών επιλογών διαχείρισης λυμάτων των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου» καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στη συνεδρίαση της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Πρόκειται για την γνωστή πρωτοβουλία των δύο Δήμων που αποφασίστηκε τον περασμένο Απρίλιο με ζητούμενο την απόκτηση ενός έγκυρου, νομοτεχνικού εργαλείου τεκμηρίωσης της κοινής πρότασης που θα υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο για την επίλυση του αποχετευτικού.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή Σπάτων-Αρτέμιδος –στην οποία πρέπει να πιστωθεί η σύλληψη του συγκεκριμένου σχεδιασμού- το κίνητρο της συνεργασίας με το Ε.Μ.Π. είναι η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου έγκυρου αποτελέσματος που θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους του αποχετευτικού ζητήματος, τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και θα οδηγεί με σαφή τρόπο στην υπόδειξη επιλέξιμης λύσης μέσω σύνδεσης με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος είναι η επέκταση της συνεργασίας της με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Η διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων.
  • Η ανάπτυξη – αξιοποίηση και προστασία της παραλιακής ζώνης 14 χλμ, της Αρτέμιδος.
  • Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του αεροδρομίου.
  • Ανάπτυξη σχεδίου για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
  • Υποστήριξη υλοποίησης του συμφώνου των Δημάρχων.
  • Θέματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικών χώρων)
  • Θέματα αρχιτεκτονικής, πολεοδομικά και χωροταξικά.
  • Άλλα θέματα που μπορούν να προκύψουν στο Δήμο και μπορούν να επιλυθούν με τη στήριξη του Ε.Μ.Π.