Οι πέντε νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παιανίας: Κ. Πρίφτης, Δ. Αλεξίου, Ι. Χελινοδόπουλος, Στ. Θανάσης & Γ. Βαληλής

Με απόφαση του Δημάρχου Παιανίας κ. Σπύρου Στάμου (φωτογρ.) ορίστηκαν και ανέλαβαν καθήκοντα οι πέντε νέοι Αντιδήμαρχοι.

Ειδικότερα:

Κωνσταντίνος Πρίφτης με αρμοδιότητες: εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της πολιτικής προστασίας, των νεκροταφείων, της διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Δημήτριος Αλεξίου με αρμοδιότητες: εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και της έκδοσης αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Ιωάννης Χελιδονόπουλος με αρμοδιότητες: ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και το Τμήμα Ύδρευσης , Αποχέτευσης και Συντήρησης Υποδομών όπως και η έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Σταύρος Θανάσης με αρμοδιότητες της παρακολούθησης και ελέγχου των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρα τα Γλυκά ΝεράΕπίσης: θα επικουρεί τους λοιπούς Αντιδημάρχους στα θέματα της αρμοδιότητάς τους στη Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών ενώ παράλληλα θα έχει την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των Κ.Ε.Π και την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων.

Γεώργιος Βαληλής με αρμοδιότητες του σχεδιασμού, εποπτείας και ευθύνης αποκομιδής ανακύκλωσης, τον σχεδιασμό και την εποπτεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, την εποπτεία γραφείου σχεδιασμού και συντήρησης πρασίνου, την εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων και την έκδοση αδειών και τέλεσης πολιτικών γάμων

Τέλος με απόφαση του Δημάρχου κ. Σπ. Στάμου ορίζεται ότι στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Ιωάννη Χελιδονόπουλου τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο κ. Γεώργιος Βαληλής και αντιστρόφως.