Μισθώθηκε γειτονικό του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος οικόπεδο ως επέκταση του προαύλιου χώρου του

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

εγκρίθηκε η μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) που θα χρησιμοποιηθεί ως επέκταση του προαύλιου χώρου του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος.

Προηγήθηκε (14-10-2015) φανερή προφορική δημοπρασία.

Το ακίνητο είναι όμορο με το οικόπεδο του 1ου Λυκείου και το μηνιαίο μίσθωμα του ανέρχεται στο ποσό των 800 €.