Συνεδριάζει την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Συνεδριάζει την Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός) το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με έντεκα (11) θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Σημαντικού ενδιαφέροντος το 4ο θέμα, αφορά τον προγραμματισμό βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής, έργου συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατ. €

Ακόμη, το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει επί δύο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

η μια αφορά την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του κέντρου εκπομπής της εταιρείας Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών μεταδόσεων με διακριτικό τίτλο «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», στη θέση «ΛΑΥΡΙΟ», του Δήμου Λαυρεωτικής και η άλλη,

το σταθμό βάσης δορυφορικής επικοινωνίας της εταιρίας ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ – Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων και επικοινωνιών Α.Ε. (HELLAS SAT Α.Ε.) επί εδάφους, στη θέση «Νησίζα Καρελλά», στο Δήμο Κρωπίας, 

Εισηγητής και στα δύο θέματα ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Γαλατσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «κατασκευές για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών στην περιφερειακή οδό (από Έβρου έως Αυχένα) και στην οδό Δράμας στην συμβολή Δράμας, Καβάλας και Κυθήρων του Δήμου Γαλατσίου» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επεμβάσεις προς αποκατάσταση ασφάλειας αγωνιστικού χώρου σταδίου ‘Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ’» συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

3. Ανάκληση της με αριθμό 60/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής» συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Σαπουνά και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Γάκης)

5. Λήψη απόφασης για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους δικαιοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων «Παλαιός λιμένας Σπετσών (Μπάλτιζα)».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα Σκυροδέματος Ιδιοκτησίας Κ. Γεννίτσαρη στην Αίγινα».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη δραστηριότητα διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων, διαλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και κατασκευές (ΑΕΚΚ) καθώς και αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ ανακύκλωση – διαχείριση στερεών αποβλήτων – συστήματα προστασίας περιβάλλοντος Α.Ε. (Νείλος Ανακύκλωση Α.Ε.), στη θέση «Κουτάλα – Βαρκαρέζα» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αναβάθμιση –εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου εκπομπής της εταιρείας «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» στην θέση «ΚΥΘΗΡΑ» του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό του κέντρου εκπομπής της εταιρείας Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού παρόχου ψηφιακών μεταδόσεων με διακριτικό τίτλο «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», στη θέση «ΛΑΥΡΙΟ», του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για σταθμό βάσης δορυφορικής επικοινωνίας της εταιρίας ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ – Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων και επικοινωνιών Α.Ε. (HELLAS SAT Α.Ε.) επί εδάφους στη θέση «Νησίζα Καρελλά», στο Δήμο Κρωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής (κωδικός και ονομασία εξεταζόμενου σταθμού: (KOROPI – HS001).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)