Νέοι αντιπεριφερειάρχες & εντεταλμένοι σύμβουλοι με απόφαση της Ρένας Δούρου

Νέοι αντιπεριφερειάρχες αλλά και εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίστηκαν στην Περιφέρεια Αττικής με απόφαση (ΦΕΚ) της περιφερειάρχη Ρένας Δούρου. Ειδικότερα,ορίστηκαν αντιπεριφερειάρχες μέχρι το τέλος της θητείας της περιφερειακής αρχής (31-08-2019) οι εξής:  Η Περιφερειακή Σύμβουλος Ευαγγελία Αποστολάκη με αρμοδιότητες της Δ/νσης Αθλητισμού και Πολιτισμού που αφορούν στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του πολιτισμού με την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, με εξαίρεση τις πολιτιστικές υποδομές. 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παναγιώτης Αθανασιάδης με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  και Tης Δ/νσης Οργάνωσης των Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος με αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (αρ.64), με εξαίρεση την άσκηση της αρμοδιότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά στον «ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης και εποπτείας των ορεινών όγκων της Αττικής, με εξαίρεση τους εθνικούς δρυμούς και τα εθνικά πάρκα».
Tης Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής 
Tης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής,  μόνο κατά το μέρος που αφορά τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και επίσπευση νέων μελετών και τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Παράλληλα εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι ορίστηκαν:

α. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Αγγελική Λεβέντη με αρμοδιότηητες του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων 

β. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Ελένη Δημοπούλου με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τουρισμού

γ. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Παναγιώτα Παππά με αρμοδιοτήτες της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 

δ. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεόδωρος Αγγελόπουλος με αρμοδιότηητες ανάπτυξης και προβολής πολιτιστικών υποδομών, όπως μνημείων, θεάτρων και άλλων χώρων πολιτισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων πολιτισμικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής.

ε. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Λαμπρίδου με αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, που άπτονται των θεμάτων υλοποίησης προγραμμάτων δημόσιας υγείας, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 3172/ 06-08-2003 (ΦΕΚ197/τ.Α’/2003) «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις».