Σε διαδικασία εκλογής εκπροσώπων στην Π.Ε.Δ.Α. οι 66 Δήμοι της Αττικής

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος (υπ’ αριθμ. 94) για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.Α) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) οι 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας ξεκίνησαν τις διαδικασίες σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων τους για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Συμβουλίων τους και των υπόλοιπων προβλεπόμενων Οργάνων, με οριζόμενη ως τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους, την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019.

Αναφορικά με τους 66 Δήμους της Αττικής, έχουν την υποχρέωση να κοινοποιήσουν στην Π.Ε.Δ.Α. μέχρι και την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019, τα ονόματα των Δημοτικών Συμβούλων που θα εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση ως εκλέκτορες του νέου 25μελούς Δ.Σ.

Κατά συνέπεια, η σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Αττικής θα πρέπει να προηγηθεί της Πέμπτης, 31 Οκτωβρίου προκειμένου η ενημέρωση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής ως προς τα ονόματα των εκλεγέντων να έχει ανυπερθέτως ολοκληρωθεί εντός του χρόνου της οριζόμενης προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α. έχουν δικαίωμα συμμετοχής 300 αιρετοί από τους οποίους, οι 234 είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι 66 Δήμαρχοι. (όλοι οι Δήμαρχοι συμμετέχουν εξ ορισμού)

Ακολουθεί πίνακας με τον προβλεπόμενο αριθμό των Δημοτικών Συμβούλων των Δήμων Αττικής που θα εκλεγούν από κάθε Δήμο με βάση τον μόνιμο πληθυσμό που έχει. (Απογραφή 2011)

ekprosopoi_dimon_stin_peda_okt-9842593ekprosopoi_dimon_stin_peda_okt-2-683x1024-9545166