Επικεντρωμένη στην αποτελεσματικότητα των Δήμων, η ομιλία του κ . Κ. Πουλάκη στην ημερίδα για την αναπτυξιακή πολιτική της αυτοδιοίκησης

Στην επιμορφωτική δράση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), με θέμα «Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική των ΟΤΑ» συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α., κ. Κώστας Πουλάκης.

Στην ομιλία του, με θέμα «Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», ο Γ.Γ. του ΥΠΕΣΔΑ στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην αποσαφήνιση και στον ανασχεδιασμό των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης, ώστε οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολόκληρους κύκλους πολιτικής, καθώς και στην ενοποίηση και την απλοποίηση των ελέγχων, μέσω μηχανισμών που «θα παρέχουν τα εχέγγυα αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης και παράλληλα θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, κατάρτιση και επιχειρησιακή ικανότητα».

Αναφερόμενος στο ρόλο των Ο.Τ.Α. στην επίτευξη του «εθνικού στόχου», όπως είπε, της δίκαιης ανάπτυξης, ο κ. Πουλάκης ξεκαθάρισε πως «όταν μιλάμε για αναπτυξιακό ρόλο των Ο.Τ.Α. δεν εννοούμε – ή πάντως δεν εννοούμε κυρίως ή αποκλειστικά – τη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Κεντρική έννοια στη δική μας προσέγγιση είναι αυτή του περιφερειακού δημοκρατικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, όχι ως μία ακόμα ωραία λέξη, αλλά ως το πλέγμα εκείνο των θεσμικών, οικονομικών και επιστημονικών εργαλείων, που θα δώσουν πρωτίστως στις Περιφέρειες, σε συνέργεια ασφαλώς με τους Δήμους, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν επί της ουσίας το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής τους, στο πλαίσιο των εθνικών κατευθύνσεων».

Κλείνοντας, ο κ. Πουλάκης υπογράμμισε ότι «η τρέχουσα πολυεπίπεδη κρίση δημιούργησε την ανάγκη, αλλά και την ευκαιρία να προβληματιστούμε ως προς τους θεσμούς, τις διαδικασίες και τις αντιλήψεις που κληρονομήσαμε από τα σαράντα χρόνια της μεταπολίτευσης.

Είναι η στιγμή να σκεφτούμε συλλογικά για την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 21ο αιώνα, συνδέοντας αρμονικά το πολιτικό και το θεσμικό, προκειμένου να απαντήσουμε στις κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα της εποχής μας», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «η Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο και την αφετηρία για μια ευρεία δημοκρατική συζήτηση στα θέματα αυτά».