Ομάδα εργασίας ΥΠΕΣ & Παρατάξεων της ΠΕΔΑ για “ψαλίδισμα” της γραφειοκρατίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων

Ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, των προβλεπόμενων εγκρίσεων και των διοικητικών βαρών εκ μέρους των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι μεταξύ των άλλων το αντικείμενο ομάδας εργασίας που συγκροτείται στο υπουργείο Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης.

Αυτό συμφωνήθηκε σήμερα σε σύσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών υπό τον γενικό γραμματέα Εσωτερικών Μ. Σταυριανουδάκη, με συμμετοχή του προέδρου της ΠΕΔ Αττικής Γ. Μαρκόπουλου, του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Σπ. Κοκκινάκη, καθώς και εκπροσώπων παρατάξεων της ΠΕΔ Μ. Ανδρούτσου, δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Γρ. Κατωπόδη, δημάρχου Βύρωνα, Α. Μαυρίδη, δημάρχου Λυκόβρυσης – Πεύκης και Στ. Τζουλάκη, δημάρχου Νέας Σμύρνης.

Να σημειωθεί ότι το θέμα των καθυστερήσεων λόγω πολυδαίδαλων και χρονοβόρων διαδικασιών για εγκρίσεις αποφάσεων δήμων, που αφορούν κυρίως τις προμήθειες έχει τεθεί μετ΄ επιτάσεως από τους αιρετούς κατά τη διάρκεια των συνεδριακών διασκέψεων της ΚΕΔΕ, όπου και είχε διατυπωθεί το αίτημα για την απλούστευση των διαδικασιών.

Μάλιστα ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είχε αναφερθεί ότι η έγκριση από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την προμήθεια απορριμματοφόρων ή άλλων μηχανημάτων από τους δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος» γίνεται μετά την παρέλευση πλέον των έξι μηνών.