Απαντήσεις κωδικοποιημένων ερωτημάτων Δήμων από το Υπ. Εσωτερικών για τα μέτρα για τον κορωϊνό

Απαντήσεις κωδικοποιημένων ερωτημάτων Δήμων από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τα μέτρα για τον Covid-19.

Ερωτήματα:

Πώς εφαρμόζεται ορθά η “Ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών; π.χ. Στην περίπτωση ειδικοτήτων όπως μάγειρας, βρεφονηπιοκόμος, βοηθός βρεφονηπιοκόμος, Ψυχολόγος, που εργαζόντουσαν στους παιδικούς σταθμούς ή στα ΚΔΑΠ που ανέστειλαν την λειτουργία τους μπορούν να εργαστούν σε άλλη υπηρεσία του Δήμου; (π.χ. βρεφονηπιοκόμος μπορεί να εργαστεί ως Διοικητική υπάλληλος;)

Ποιά καθήκοντα θεωρούνται συναφή που θα μπορούσαν να τους ανατεθούν;

Επί των ερωτημάτων 1 και 2, σχετικά με τη συνάφεια των καθηκόντων και τη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι ειδικότητες όπως π.χ. μάγειροι και ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες των ΟΤΑ που παραμένουν ανοικτές και απασχολούν προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων. Π.χ. οι ψυχολόγοι μπορούν να απασχοληθούν στο πλαίσιο των Κέντρων Κοινότητας ή και του Βοήθεια στο Σπίτι, ενώ οι μάγειρες για την παρασκευή γευμάτων τα οποία διανέμονται κατ’ οίκον σε δικαιούχους σίτισης.

Εάν το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν παράσχει τις υπηρεσίες του σε άλλες δομές του Δήμου, θα πληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ ή από τον Δήμο;

Επί του ερωτήματος 3, επισημαίνεται ότι το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών που απασχολείται μέσω ΕΣΠΑ προφανώς θα συνεχίσει να πληρώνεται από τους πόρους του ΕΣΠΑ, καθότι η σύμβαση παραμένει ενεργή και η μη παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των παιδικών σταθμών μπορούν να καθαρίζουν εξωτερικούς χώρους;
Επί του ερωτήματος 4, σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των παιδικών σταθμών ανήκουν στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ καθαριστών που είναι σαφώς διακριτή από τον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας. Ως εκ τούτου θα καθαρίζουν μόνο δημοτικά κτίρια και όχι εξωτερικούς χώρους. Άλλωστε, είναι διαφορετική και η προέλευση των πιστώσεων.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα Σχολικών μονάδων α’ και β’ εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου έχουν προσληφθεί για το συγκεκριμένο έργο και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι αυτοί εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.;
Επί του ερωτήματος 5, σας γνωρίζουμε ότι οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ. Για το θέμα της απασχόλησής τους, επίκειται η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα.

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της ΠΝΠ, δίνεται η δυνατότητα οι υπάλληλοι να λαμβάνουν την ειδική άδεια.

Ερωτήματα:

Η άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνεται συνεχόμενη ή μπορεί να αιτηθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή τμηματικά;
Δικαιούνται άδεια οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου νεοδιοριζόμενοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κανονικής άδειας;
Οι γιατροί των Δήμων, δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού;
Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ στους τομείς άθλησης – Κοινωφελούς εργασίας οι οποίοι είτε έχουν λάβει το ποσοστό της κανονικής αδείας που δικαιούνται είτε το υπόλοιπο της κανονικής τους αδείας δεν επαρκεί για τη λήψη της ειδικής άδειας;
Τα ερωτήματα 1, 2, 3 και 5 απαντώνται αναλυτικά με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπάρχει πρόβλεψη για τις Υπηρεσίες καθαριότητας οι οποίες με χορήγηση της ειδικής άδειας στους εργαζόμενους δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της καθαριότητας στις πόλεις;
Για το ερώτημα 4, σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας, έχει αποσταλεί ήδη σχετικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό έκδοσης ΠΝΠ οι οποίες δίνουν εναλλακτικά εργαλεία αντιμετώπισης του ζητήματος.

Τι θα ισχύσει με τους Ωφελούμενους στην Κοινωφελή εργασία των οποίων η απασχόληση αναστέλλεται λόγω μη λειτουργίας των δομών του προγράμματος; Θα υπάρξει επιμήκυνση του χρόνου λήξης του προγράμματος;
Το ερώτημα 6 είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τόσο κατά το σκέλος των αδειών, καθότι ως εργοδότης νοείται ο ΟΑΕΔ και όχι ο δήμος, όσο και κατά το σκέλος της τυχόν παράτασης του προγράμματος.

Να εφαρμοσθεί η παρ.3 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. και στους Δημοσίους Υπαλλήλους.
Το ερώτημα 7 δεν είναι κατανοητό, καθότι για τους δημοσίους (και δημοτικούς) υπαλλήλους ισχύει το άρθρο 5 της ΠΝΠ και όχι το άρθρο 4.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Δικαιολογείται η απουσία τους για προληπτικούς λόγους;
Μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού;
Τι γίνεται με τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε Ευπαθείς ομάδες και έρχονται σε συναλλαγή με το Κοινό;

Τα ερωτήματα 1, 2, 3 και 5 απαντώνται αναλυτικά με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη για τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε Ευπαθείς ομάδες, να λαμβάνουν ειδική άδεια δεδομένου ότι και η μετακίνηση τους στην εργασία ενέχει επικινδυνότητα.
Επίκειται νομοθετική ρύθμιση με πρόβλεψη για χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Για τις λοιπές ευπαθείς ομάδες έχουν δοθεί οδηγίες με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε περίπτωση που το προσωπικό που απομένει στο Δήμο δεν επαρκεί για την λειτουργία του, μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας και ποιός είναι ο ελάχιστος αριθμός του προσωπικού που απαιτείται;

Πως στοιχειοθετείται η “Επιτακτική ανάγκη” άρθρο 5 παρ. 6 της ΠΝΠ; Μπορεί να εφαρμοσθεί και για προληπτικούς λόγους; Αρκεί η Απόφαση του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης του Δήμου και ποιό είναι αυτό; Ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα αποφασισθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών;

Για τα ερωτήματα 4 και 5 επίκειται η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα.

Ο περιορισμός των ωρών κατά 50% εισόδου στις Υπηρεσίες του Δήμου με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή με Απόφαση του Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου;
Επί του ερωτήματος 7 επισημαίνεται ότι ο περιορισμός των ωρών κατά 50 % εισόδου στις υπηρεσίες των ΟΤΑ γίνεται με απόφαση του Δημάρχου.

Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την λειτουργία των ΚΕΠ λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη λειτουργούν οριακά σε δύο βάρδιες; Σε περίπτωση που όλο το προσωπικό κάνει χρήση αδειών ειδικού σκοπού, τι θα γίνει με τη λειτουργία των ΚΕΠ; (θα κλείσουν;)
Επίκειται τη Δευτέρα έκδοση σχετικής απόφασης για τον περιορισμό των ωρών υποδοχής κοινού (7.30-15.00) όλων των ΚΕΠ, το οποίο θα εξυπηρετείται κατόπιν ραντεβού.

Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την επαρκή στελέχωση των Δημοτικών Γηροκομείων αντίστοιχη με των Νοσοκομείων με προκήρυξη επιπλέον θέσεων;
Το ερώτημα 9, σχετικά με τη στελέχωση των δημοτικών γηροκομείων, δεν αποτελεί ερώτημα άμεσης προτεραιότητας, καθώς δεν σχετίζεται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Με τι τρόπο θα γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια μέσω συσκέψεων μέσω skype ή δια περιφοράς, η κεκλεισμένων των θυρών;
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου;
Κατά πόσο η ψηφοφορία είναι νόμιμη;
Πώς τεκμαίρεται η παρουσία ή η απουσία;

Για τα ανωτέρω έχει εκδοθεί αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Άμεση πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας των Δήμων.
Άμεση πρόσληψη διασωστών για πλήρη 24ωρη κάλυψη στον τομέα ΕΚΑΒ.
Λήψη επιπλέον μέτρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τουριστικών περιοχών.
Πρόβλεψη για την έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων αποκλειστικά για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας.
Ειδική διάταξη για άμεση πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού στους ορεινούς Δήμους.
Θέσπιση επιπλέον θέσεων προσωπικού στο πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι”.
Τέλος, τι προβλέπεται για την διενέργεια των ήδη προγραμματισμένων εμποροπανηγύρεων και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλους τους Δήμους της χώρας;
Οι λαικές αγορές λειτουργούν κανονικά. Οι εμποροπανήγυρεις όχι. παρακαλώ για επιβεβαίωση από τη ΓΓ Εμπορίου)

Τα γενικότερα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης στους ΟΤΑ και δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό αλλά άπτονται της υποστελέχωσης των ΟΤΑ και θα εξεταστούν εν ευθέτω χρόνω στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής προσλήψεων.

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. Β. ΦΑΣΗ»

ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Επιβολή μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου σε αλλοδαπούς εργάτες γης που έχουν αφιχθεί σε δήμους της χώρας. ( Π.χ. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου)
Αδυναμία εύρεσης και προμήθειας μασκών και γαντιών και η διάθεση τους σε προσωπικό υπηρεσιών καθαριότητας και εργαζομένων του προγράμματος “ Βοήθεια στο σπίτι”
Άμεση ανάγκη στελέχωσης Κέντρων Υγείας ιδιαίτερα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.
Νοσοκομεία στην Ελλάδα ( Αργολίδα , Κέρκυρα ) ζητούν από τους Δήμους την αγορά μηχανημάτων για έγκαιρη διάγνωση του κορωνοϊού. Υπάρχουν τέτοια μηχανήματα και αν ναι, θεωρείται σκόπιμη και νόμιμη μια τέτοια δαπάνη ;

ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Εάν υπάρχει η δυνατότητα άρνησης άδειας ειδικού σκοπού από τον Δήμαρχο σε περίπτωση που δικαιούνται άδειας όλοι οι εργαζόμενοι σε τμήμα ή Διεύθυνση και ως εκ τούτου αδυνατεί να λειτουργήσει το τμήμα ή η Διεύθυνση.

Μπορεί να δοθεί άδεια ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους στο Βοήθεια στο σπίτι;

Εάν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού όταν ο / η σύζυγος είναι αγρότης ή ελεύθερος επαγγελματίας. Απαιτείται στην υπεύθυνη δήλωση η αναγραφή του ωραρίου του συζύγου που δεν θα κάνει χρήση της άδειας για να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της ειδικής άδειας; (πχ αν είναι απογευματινές ώρες ή πρωινές)

Όταν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι η άδεια δύναται να δίδεται και στους δύο εναλλάξ; (να μην λαμβάνεται δηλαδή συνολικά από τον ένα γονέα).

Δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού υπάλληλος που εργάζεται στην απογευματινή βάρδια και ο σύζυγος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και δεν μπορεί να φροντίσει τα παιδιά.

Πώς θα οριστεί ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργάζονται εκ περιτροπής;

Με τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες πλην καρκινοπαθών υπάρχει πρόβλεψη για ειδική άδεια;

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Εάν θα δοθεί παράταση στις δίμηνες συμβάσεις εργαζομένων στην Καθαριότητα που λήγουν 10 Απριλίου και για πόσο χρονικό διάστημα.

Σε ποιες υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να εργασθούν οι Παιδαγωγοί των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών πού έκλεισαν.

Μπορεί ο Δήμος να προβεί σε αναστολή λειτουργιών του ΚΕΠ άρθρο 5 παρ.6 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020 ;H απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ;

Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν λαϊκές αγορές, τις περισσότερες φορές σε συνδυασμό με αγορές βιοτεχνικών προϊόντων (ρούχα, υποδήματα, είδη νοικοκυριών) και φυτών.

Αρκετοί Δήμοι αποφάσισαν να αναστείλουν την λειτουργία τους. Τι άποψη έχει η

Επιτροπή των ειδικών για το θέμα και τι πρόκειται να γίνει;

Ποιό είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει την αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που λειτουργούν στο Δήμο.

Πώς μπορεί να ασκηθεί έλεγχος σε λιμάνι και αεροδρόμιο; και με ποιά διαδικασία;

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Τί προβλέπεται για τις ισχύουσες (τρέχουσες) ρυθμίσεις (καταβολή δόσεων), που έχουν καταληκτική ημερομηνία το τέλος του τρέχοντος μηνός ήτοι την 31-3-2020 και δεν πληρώνονται στα Τραπεζικά Καταστήματα αλλά υποχρεωτικώς στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Δήμου μας;

Με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν σε διαγωνισμούς που τρέχουν και δεν μπορούν να εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ενημερότητες ποινικά μητρώα κ.λπ.) εάν δεν εκδοθούν στο προβλεπόμενο διάστημα τι θα γίνει;

Η επιχορήγηση των Δήμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες;

Να διευκρινιστεί το όριο της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων.

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. Γ. ΦΑΣΗ»

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Ποια διαδικασία προβλέπεται για την ταυτοποίηση ενός ύποπτου κρούσματος στους μικρούς νησιωτικούς Δήμους;
Ποια διαδικασία έχει προβλεφθεί για τη μεταφορά ενός σοβαρού περιστατικού από μικρό νησιωτικό δήμο σε Νοσοκομείο αναφοράς;
Άμεση ενίσχυση Κέντρων Υγείας με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό
Ενίσχυση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού με ειδικές στολές προστασίας και προμήθεια μασκών και αντισηπτικών
Άμεση αποστολή συσκευής ανίχνευσης του Κορωνοιού .

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Εάν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις και την είσοδο διαφόρων

πολιτών στα Νησιά μέσω των αεροπορικών ή των ακτοπλοικών συγκοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των Δημοτών των νησιών.

Προτάσεις :

Θα πρέπει να ελέγχεται κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους ο λόγος του ταξιδιού τους και να επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο Δήμος αποτελεί τόπο καταγωγής η εργασίας τους.

Να διατίθενται στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του ατόμου και να τα φιλτράρει ο Δήμος με κριτήριο την εντοπιότητα ή την εργασιακή του απασχόληση.

Οι γηγενείς κάτοικοι που διαβιούν σε άλλα κράτη και επιστρέφουν στα Νησιά θα πρέπει να εξετασθούν από το Νοσοκομείο της Πρωτεύουσας και για προληπτικούς λόγους να απομονωθούν για 14 ημέρες.

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ

Για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που λειτουργούν με σχετικές Αποφάσεις σε 24-ώρη βάση και τρεις βάρδιες, εάν ο/η υπάλληλος που εργάζεται σήμερα σε πρωινή βάρδια, όπως αντίστοιχα και ο/η σύζυγος του/της στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (χωρίς δυνατότητα αλλαγής ωραρίου) και εμπίπτει στην κατηγορία χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον η Υπηρεσία δύναται να τον/την απασχολήσει σε απογευματινή ή βραδινή βάρδια, δικαιούται ή όχι άδεια ειδικού σκοπού με δεδομένο ότι με την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης, πληρούται ο σκοπός χορήγησής της.

‘Όταν ο σύζυγος υπαλλήλου Δήμου είναι στο επάγγελμα αγρότης , δικαιούται η υπάλληλος να κάνει χρήση της άδειας αυτής;

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. Δ. ΦΑΣΗ

1.ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Έλεγχος τήρησης καραντίνας 14 ημερών σε αλλοδαπούς Ευρωπαίους αλλά και ημεδαπούς που προέρχονται στα Νησιά απο το εξωτερικό.

Να δοθεί εντολή ή στις Αστυνομικές Αρχές ή στο Λιμενικό Σώμα για την εξασφάλιση της απομόνωσης των εισερχομένων πολιτών στα Νησιά.

Επανατίθενται μετά επιτάσεως οι προηγούμενες μας προτάσεις για τα Νησιά και συγκεκριμένα:

Άμεση πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας των Δήμων

Άμεση πρόσληψη διασωστών για πλήρη (24) ωρη κάλυψη στο τομέα Ε.Κ.Α.Β.

Λήψη επιπλέον μέτρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τουριστικών περιοχών.

Πρόβλεψη για την έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων αποκλειστικά για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας.

Ειδική διάταξη για άμεση πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού στους ορεινούς δήμους και στους μικρούς Νησιωτικούς Δήμους.

Θέσπιση επιπλέον θέσεων προσωπικού στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι”

2.ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Εάν δύνανται με Απόφαση Δημάρχου να ανασταλεί η λειτουργία λαικών αγορών ή να περιορισθεί στο 1/4.

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ των Ο.Τ.Α.

Το ποσό των 60.000. Ευρώ αφορά και τις σχολικές Επιτροπές η θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση

4.ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Γιατί δεν ανήκουν στις Ευπαθείς ομάδες τα ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα και τα ινσουλινοθεραπευόμενα άτομα , ιδιαίτερα όταν έρχονται σε επαφή με το Κοινό.

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. της χώρας»

Λειτουργία Δήμων κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-19.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ των Ο.Τ.Α.

Σε Δομές των Δήμων που ανεστάλη η λειτουργία τους π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, έχει απαντηθεί σύμφωνα με την Π.Ν.Π. 55/ ΦΕΚ Α/ 11.3.2020, Άρθρο 10 παρ. 2 β, βάσει του οποίου με Απόφαση του Προέδρου του Νομικού προσώπου δύναται να απασχολεί το προσωπικό των δομών που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους σε άλλη υπηρεσία του Νομικού προσώπου και με Απόφαση του Δημάρχου σε άλλη υπηρεσία του Ο.Τ.Α. ή σε άλλο νομικό πρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α.

Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου.

Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 10 ισχύει και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού της χώρας, ενισχύεται το Προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και προσωπικό που απασχολείτο στα ΚΑΠΗ και στους Παιδικούς σταθμούς προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πρόγραμμα “ Βοήθεια στο σπίτι”.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
( Εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών υπ’αριθμ.23/18659/17.3.2020

Προβλέπεται η σύσταση και η υποχρεωτική λειτουργία με Απόφαση του Δημάρχου προσωρινών υποστηρικτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ.2 του 24 άρθρου της Π.Ν.Π.( Α 64) 14.3.2020.

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Π.

Ορίσθηκε το ωράριο υποδοχής κοινού απο 7.30 -15.00 και η υποδοχή του Κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Δέν έχει εκδοθεί Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Η λειτουργία των Λαικών Αγορών συνεχίζεται σύμφωνα και με την εγκύκλιο που αναμένεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

5.ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

Τα ερωτήματα που μας τέθησαν απαντώνται στην Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α/55/11.3.2020, Άρθρο 5 και στις εγκυκλίους του Υπουργού Εσωτερικών υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12.3.2020 και στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 , με τις οποίες διευκρινίζονται διάφορα εξειδικευμένα θέματα.

Αρμόδια Διεύθυνση για την χορήγηση της αδείας ειδικού σκοπού είναι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Παράλληλα για τους Υπαλλήλους των Ο.Τ.Α α βαθμού ερωτήματα μπορεί να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΣ.info@ypes.gr

ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στα ερωτήματα που μας τέθηκαν απο τους Ο.Τ.Α. για τις ευπαθείς ομάδες

εξεδόθη η υπ’αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108 οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η απασχόληση τους σε υπηρεσίες back office.

Στο ερώτημα εάν μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού με την Κ.Υ.Α. ΦΕΚ928/Β/18-3-2020 ,επεκτείνεται η ειδική άδεια σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αναφορικά με το ερώτημα των Ο.Τ.Α. Για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδεων και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν διευκρίνισθηκε με την υπ’αριθμ. 18659/17.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών οτι μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον καθορισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου καθώς και Ν.Π.Δ.Δ αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών επιβάλλεται οι Ο.Τ.Α. να οργανώνουν τουλάχιστον δύο (2) βάρδιες για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ώστε σε περίπτωση ασθένειας κάποιων εργαζομένων να μπορεί ο τομέας της καθαριόητητας να λειτουργήσει.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το πλάνο εργασιών έκτακτης ανάγκης εκπονείται από το Όργανο Διοίκησης κάθε φορέα λαμβάνοντας υπόψη του τα σημεία που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

Ελεύθερη κυκλοφορία Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Γενικών Γραμματέων, Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων αφού την ώρα αυτή επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.

Απάντηση: Για αντιδημάρχους επιτρέπεται. Για τους υπόλοιπους αιρετούς με βεβαίωση τύπου Α

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥΣ
Αιμοδότες / εθελοντές πολιτικής προστασίας/ εθελοντές Κοινωνικών δομών

Απάντηση: Έχει ζητηθεί ρύθμιση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ
Απορριμματοφόρα: συνήθως επιβαίνουν 3 άτομα.
Βοήθεια στο σπίτι: συνήθως επιβαίνουν έως 3 άτομα
Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους Ο.Τ.Α.
Άμεση ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, ειδικά σε μικρούς Δήμους. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις 8μηνων ΣΟΧ και να ξεκινήσει έγκαιρα η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΩΝ
Κρίνεται απαραίτητη η οικονομική ενίσχυση των Δήμων για την καταβολή αμοιβών σε όλο το επιπλέον προσωπικό που θα προσληφθεί.

Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ
Προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων προς τα νησιά μας, σας παρακαλούμε, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, να λάβετε υπόψη σας ότι η μετακίνηση των “μόνιμων κατοίκων” από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά μας, με αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας, το εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή τη βεβαίωση μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο, χρειάζεται επιπλέον εξειδίκευση με κριτήριο, ίσως, τη σκοπιμότητα – αναγκαιότητα της μετακίνησης, διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας οι οποίοι διαμένουν κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις και φέρουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου λόγω εποχικής επαγγελματικής δραστηριότητας στα νησιά μας.

Τέθηκε το θέμα σε σχέση με το κενό που υπάρχει ως προς την αεροπορική μετάβαση και τη μη απαίτηση αντίστοιχων εγγράφων.

Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο