Το Τοπικό Συμβούλιο Ραφήνας απέρριψε την Σ.Μ.Π.Ε. για το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας κατά την συνεδρίασή του στις 30/3/2017 τάχθηκε κατά της κατασκευής Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στη θέση Πλατύ Χωράφι.

Οι τοπικοί σύμβουλοι δεν πείσθηκαν από τα επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής και αρνήθηκαν να συναινέσουν στην οικολογική καταστροφή και απαξίωση της περιοχής μας και αρνήθηκαν ηχηρά να δώσουν στους ιθύνοντες το άλλοθι της δήθεν συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας.

της Αμαλίας Τόκα

Δημοτικής Συμβούλου
Δήμου Ραφήνας

Πώς, άλλωστε, θα μπορούσε να πειστεί η πλειοψηφία των τοπικών συμβούλων Ραφήνας όταν ουδείς ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη τους για τη χωροθέτηση του ΚΕΛ στη θέση Πλατύ Χωράφι.

Όταν πληροφορήθηκαν ότι η πλειοψηφική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων Έργων, η οποία ελήφθη χωρίς καμία μελέτη, χωρίς κανένα στοιχείο. Όταν οι ίδιο εξελέγησαν υποστηρίζοντας την υπαγωγή του Δήμου μας στο ΚΕΛ Ψυττάλειας…

Πώς αλήθεια να πειστούν όταν η προτεινόμενη προς ψήφιση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σκοπίμως δεν αναφέρει την ύπαρξη οικισμών πέριξ του χώρου του ΚΕΛ, όταν προβλέπεται στη σχετική μελέτη ότι όλοι οι εκτός σχεδίου γειτονικοί οικισμοί δεν θα συνδεθούν με το ΚΕΛ, όταν δεν προκύπτει τεκμηριωμένα η υπερδιαστασιολόγηση του ΚΕΛ για την αποχέτευση 225.000 κατοίκων, όταν αποκρύπτεται η διαδρομή και το κόστος μεταφοράς της λυματολάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ), όταν το προτεινόμενο ΚΕΛ εφάπτεται σε αρχαιολογικό χώρο απολύτου προστασίας, όταν ακόμη δεν έχουν εγκριθεί οι πλημμυρικές οριογραμμές του ρέματος Ραφήνας το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Πώς να πειστούν στο επιχείρημα-πυροτέχνημα του Δημάρχου κ. Μπουρνούς ότι το επεξεργασμένο νερό θα το πίνουμε και μάλιστα ότι θα το δίνει στα παιδιά του !

Πώς αλήθεια να πειστούν ότι η λύση περί της σύνδεσης με το ΚΕΛ Ψ είναι ανέφικτη λόγω της ύπαρξης του μεγάλου ρυπαντικού φορτίου , όταν στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση Α.Π. οικ. 57114- 25.11.2016 ένταξης στο ΚΕΛΨ του όμορου Δήμου Παλλήνης δεν καταγράφεται κανένα πρόβλημα ως προς την ύπαρξη του ρυπαντικού φορτίου.

Όταν το κοντινότερο αντλιοστάσιο της Παλλήνης απέχει από το Πλατύ Χωράφι μόλις 4 χιλ. και όταν η ίδια η ΕΥΔΑΠ εγγράφως αναφέρει ότι το κόστος σύνδεσης των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων –Αρτέμιδας με το ΚΕΛΨ είναι 30 εκ. ευρώ έναντι 150 εκ. που απαιτούνται για την κατασκευή του νέου ΚΕΛ.

Πώς αλήθεια να πειστούμε ότι είναι «ασήμαντες λεπτομέρειες» οι λόγοι με τους οποίους επιλέχθηκε η σύνδεση της Παλλήνης με το ΚΕΛ Ψυττάλειας; όταν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υπαγωγή της αναφέρονται τα κάτωθι:

«Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας απομακρύνεται σε σημαντικό βαθμό το ρυπαντικό φορτίο των εισρεόντων λυμάτων ώστε να προστατεύεται το θαλάσσιο περιβάλλον του Έσω Σαρωνικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

Το ΚΕΛΨ σήμερα διαχειρίζεται μέση ημερήσια εισερχόμενη παροχή 725.000 m³/d, ενώ έχει δυναμικότητα για την επεξεργασία 1.120.000 m³/d λυμάτων.

Το ΚΕΛΨ είναι ένα έργο πολύ μεγάλης κλίμακας, το οποίο, στα σχεδόν είκοσι χρόνια λειτουργίας του, έχει δοκιμαστεί, δείχνοντας ότι λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθώς τηρεί το σύνολο των θεσμοθετημένων ορίων των συγκεντρώσεων ρυπαντικών φορτίων στην έξοδό του.

• Από τεχνικής απόψεως, σύμφωνα και με στοιχεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (που παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες), το ΚΕΛΨ είναι δυνατόν να επεξεργαστεί με άνεση τα επιπλέον φορτία (υδραυλικά και ρυπαντικά) από τις νέες περιοχές, σε επίπεδο 20ετίας τουλάχιστον, και αφού έχουν συνδεθεί και όλες οι περιοχές που είναι ήδη σήμερα περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες και δεν έχουν ακόμα συνδεθεί.

• Στο ΚΕΛΨ είναι δυνατόν με λειτουργικές τροποποιήσεις και βελτιώσεις να αντιμετωπιστούν αυξημένες εισροές (φορτίου). Τέτοιες λειτουργικές τροποποιήσεις γίνονται άλλωστε διαρκώς στα πλαίσια λειτουργίας του ΚΕΛ και εντός του πλαισίου των εγκεκριμένων Π.Ο. Κατά τους θερινούς κυρίως μήνες, υπάρχει πάντοτε ελάττωση της παροχής και των ρυπαντικών φορτίων των εισερχόμενων λυμάτων στο ΚΕΛΨ, εξαιτίας της μείωσης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στο λεκανοπέδιο της Αθήνας ,λόγω των θερινών διακοπών.

• Στο ΚΕΛΨ υπάρχει σήμερα υπερεπάρκεια πέραν της συνήθους (και του όποιου συντελεστού ασφαλείας) του γενικότερου εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού. Ειδικότερα για τον αερισμό, όσο αφορά τους υφιστάμενους φυσητήρες των βιοαντιδραστήρων, είναι εγκατεστημένοι 7 φυσητήρες συνολικής δυναμικότητας 560.000 Nm 3 /h και χρησιμοποιούνται 2 με 3 και σπανίως 4 σε ημερήσια βάση, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της βιολογικής βαθμίδας σε παροχή αέρα.

• Στο ΚΕΛΨ υπάρχει, επίσης, η πρόσθετη δυνατότητα 2 επιπλέον βιολογικών αντιδραστήρων, ήδη κατασκευασμένων, πέραν των 12 που ήδη λειτουργούν. Η όλη εγκατάσταση είναι εγκεκριμένη στα πλαίσια των υφιστάμενων Π.Ο. του ΚΕΛΨ.

• Από οικονομικής απόψεως, το κόστος επένδυσης των προτεινόμενων έργων είναι μικρότερο από το κόστος επένδυσης των εναλλακτικών λύσεων, δηλαδή για την κατασκευή νέου ΚΕΛ στις περιοχές αυτές. Παρ’ όλο του ότι σε κάθε περίπτωση τα έργα (είτε τα προτεινόμενα είτε τα εναλλακτικά) θα χρηματοδοτούνταν 100% από κονδύλια του ΕΣΠΑ, το χαμηλότερο κατασκευαστικό κόστος από τα προτεινόμενα έργα κρίνεται ότι έχει όφελος ως προς την ευρύτερη διαχείριση αυτών των κονδυλίων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδιασμού, διότι δεσμεύει λιγότερους πόρους.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των προτεινόμενων έργων είναι μικρότερο από το ετήσιο κόστος λειτουργίας της εναλλακτικής λύσης, δηλαδή νέου ΚΕΛ .»

Πώς γίνεται αλήθεια, τους παραπάνω λόγους επιλογής της σύνδεσης της Παλλήνης με το ΚΕΛΨ, τους βασιζόμενους σε πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα, «ΚΑΠΟΙΟΙ» να τους παραγκωνίζουν ατεκμηρίωτα και επίμονα να θέλουν την κατασκευή νέου ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι;;

Και αυτή τη φορά οι σκεπτόμενοι, υπεύθυνοι και ενημερωμένοι πολίτες και σύμβουλοι θα τους μπλοκάρουν, δεν θα τους επιτρέψουν να υλοποιήσουν καταστροφικά τους σχέδια.