Δρομολογήθηκαν δύο νέα έργα αποχέτευσης. Στα Γλυκά Νερά & στην Παραλιακή Ζώνη Λαυρίου

Τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών έργων αποχέτευσης στα Γλυκά Νερά Δήμου Παιανίας και στο Λαύριο του Δήμου Λαυρεωτικής εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2012 .

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή πάνω από 60 χιλιομέτρων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οικιστική ενότητα των Γλυκών Νερών.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 19.594.745,25 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επίσης: η Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Αποχέτευση Παραλιακής Ζώνης Λαυρίου», το μόνο πλέον τμήμα της πόλης που δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα.

Το συγκεκριμένο έργο θα καλύψει την παραλιακή ζώνη μεταξύ Δημαρχείου και Παλαιού – Νέου Λιμανιού.