Στις καλένδες μέχρι & το 2019 η διάταξη “ανασυγκρότησης” των Σχολικών Επιτροπών. Ικανοποίηση εκφράζει η Π.Ε.Δ.Α.

Ως ιδιαίτερα θετική για την αυτοδιοίκηση χαρακτηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) την απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη να αναστείλει ως τις επόμενες δημοτικές εκλογές τη ρύθμιση με την οποία επέρχονταν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών στους Δήμους της χώρας. 

 

Η απόφαση του κ. Π. Σκουρλέτη (2 Φεβρουαρίου 2018) ενώ απέβλεπε στην εξομάλυνση προβλημάτων -ένα από αυτά οι υπεξαιρέσεις χρημάτων από προέδρους/αιρετούς των Σχολικών Επιτροπών με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Δήμου Παλλήνης, εξαφανίστηκαν περίπου 300.000 €– περιέπλεξε τα πράγματα, τα οδήγησε σε αδιέξοδο με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί καθολική άρνηση εκ μέρους διευθυντών σχολικών μονάδων να συμμετάσχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών Επιτροπών.

Η παρέμβαση του κ. Π. Σκουρλέτη, αποτελεί συνέχεια προσωπικής δέσμευσης του προς του Δημάρχους Αττικής στην πρόσφατη συζήτηση που είχε μαζί τους με πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ.Α.

Στην ίδια ανακοίνωση, το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α. ασκεί αυστηρή κριτική στον υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου “για την επιμονή του στην ένταξη των τετράχρονων παιδιών στο νηπιαγωγείο και όχι στους Παιδικούς Σταθμούς.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΕΔΑ και στην συνέχεια το περιεχόμενο της απόφασης του υπουργού κ. Π. Σκουρλέτη για τις Σχολικές Επιτροπές.

Η ανακοίνωση της Π.Ε.Δ.Α.

“Ανταποκρινόμενος ο κ. υπουργός στο αίτημα των Δημάρχων, στην ανοιχτή συζήτηση που είχε πρόσφατα μαζί τους με πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α., επανέφερε το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών που ίσχυε από το 2011 και με ειδική ρύθμιση που υιοθετεί την πρόταση των Δημάρχων Αττικής και θα ισχύσει από το 2019 και μετά, επιλύονται τα προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διαδικασία συγκρότησης των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών.

Η θετική ανταπόκριση του υπουργού Εσωτερικών προς ένα από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν υπόψη του κατά τη συζήτηση στην πρόσφατη συνεδρίαση της Π.Ε.Δ.Α. όχι μόνο επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα που έχουν πρωτοβουλίες με επίκεντρο τον ανοιχτό και αφιλτράριστο διάλογο, καθιστά και επιτακτική την ανάγκη να συνεχιστούν οι συναντήσεις αυτοδιοικητικών και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης με μοναδικό ζητούμενο τη συνεχή διαβούλευση για ό,τι επιβαρύνει και επιβραδύνει τη λειτουργία των Δήμων.

Αντίθετα, ένα άλλο αίτημα υποστηριζόμενο από την συντριπτική πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών, αιρετών και εργαζομένων, “σκόνταψε” στην πεισματική άρνηση του υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα, αρνείται το δικαίωμα στους γονείς να επιλέγουν οι ίδιοι την ένταξη των παιδιών τους στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό, εμμένοντας στην απόφαση του για υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων παιδιών στο νηπιαγωγείο.

Η εμμονή του αυτή σε ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας, συνιστά περιφρόνηση προς την άποψη που επιχειρηματολογεί υπέρ της ελεύθερης επιλογής και η οποία υποστηρίζεται από την συντριπτική πλειοψηφία της αυτοδιοίκησης.

Έστω και την τελευταία στιγμή, η Π.Ε.Δ.Α. τον καλεί να αναθεωρήσει τις απόψεις του, να σεβαστεί το αναφαίρετο δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και να εγκαταλείψει εμμονές και νοοτροπίες που φαλκιδεύουν το πνεύμα και την ουσία της δημοκρατίας.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί από την ΚΕΔΕ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 έξω από τη Βουλή με αίτημα την ανάκληση της απόφασης του υπουργού Παιδείας για υποχρεωτική φοίτηση των τετράχρονων παιδιών στο νηπιαγωγείο.

H Απόφαση

Άρθρο 1 Τροποποιούμε την υπ΄αριθμ. οικ.1940/2.02.2018 (Β΄ 310) απόφαση ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: H παράγραφος 7 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «7. α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζεται ένα (1) άτομο διαχειριστής του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού. β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού ή τον αναπληρωτή του κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. γ) Στο διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να χορηγείται βιβλιάριο (Μπλοκ) επιταγών, καθώς και κωδικοί χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τον αναπληρωτή διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.»

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Η ισχύς των ρυθμίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 άρχεται από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών που θα προκύψουν από τις επόμενες δημοτικές εκλογές και μέχρι την έναρξη ισχύος αυτών ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ. οικ. 8440/25.02.2011 (Β΄ 318) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως