Με νόμο, υποχρεώνονται & οι τελευταίοι 27 Δήμοι να εφαρμόσουν την δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης γίνεται υποχρεωτική η ένταξη και των τελευταίων 27 Δήμων στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.  

Οι 27 Δήμοι προστίθενται στους 298 Δήμους στους οποίους πέρσι και φέτος εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Το μέτρο συνοδεύεται από τους απαραίτητους πόρους προς του Δήμους για τυχόν προβλήματα κτηριακών υποδομών. Παράλληλα, ελευθερώνονται θέσεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς για να δεχθούν μικρότερα σε ηλικία παιδιά.

Υπενθυμίζετα ότι στους 27 Δήμους που δεν υπάρχουν κτιριακές υποδομές για να καλύψουν όλα τα νήπια και τα προνήπια, συγκαταλέγονται και οι Δήμοι, Παλλήνης, Σπάτων Αρτέμιδος και Παιανίας.