Ιωάννα Λιάπη-Μήλα: “Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας” (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης)

Ειδικού και εξαιρετικού ενδιαφέροντος το βιβλίο της εκπαιδευτικού, διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Παιανίας, Ιωάννας Λιάπη-Μήλα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρης με αναφορά στους ανθρώπινους πόρους, τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση, την ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και ένα πλήθος ακόμη θεμάτων που άπτονται της γενικότερης οικονομικής πολιτικής.

Η συγγραφική εργασία της κ. Ι. Λιάπη-Μήλα συνιστά πανεπιστημιακό σύγγραμμα, είναι καρπός διεξοδικής, εξαντλητικής επιστημονικής έρευνας και είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει πολύτιμο, υποστηρικτικό βοήθημα στο χώρο της αγοράς εργασίας, δεδομένου ότι καταγράφει με λεπτομερή και έγκυρο τρόπο, την ελληνική αγορά εργασίας με επιμερισμό της σε άνδρες- γυναίκες και παράλληλα τεκμηριώνει με μαθηματικά πρότυπα (με data της ΕΣΥΕ) τη θέση της γυναίκας στον χώρο εργασίας.

Επιπρόσθετα, ερευνώνται με μαθηματικά πρότυπα οι διαφορές στο εισόδημα ανδρών- γυναικών μισθωτών με την χρήση μεταβλητών που αναφέρονται τόσο στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, όσο και μεταβλητών με αναφορά στα επίπεδα διαβίωσης, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και με διεξοδικό τρόπο αναδεικνύει τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα με εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων.

Η συγγραφέας, με επιστημονική μεθοδολογία επιβεβαιώνει την κρατούσα κοινωνική αντίληψη ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες και το σημαντικότερο, κατορθώνει με σαφή και έγκυρο τρόπο να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που διαμορφώνουν τις υφιστάμενες μισθολογικές διαφορές και την οριακή συμβολή τους ως προς το ύψος αυτών των διαφορών.

Το βιβλίο της συντοπίτισσας μας, Ιωάννας Λιάπη-Μήλα, αναμφίβολα περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πολύτιμου “εργαλείου” για όσους διατριβούν στο χώρο της εργασίας και δοθείσης αφορμής για όσους και όσες από την πολιτική και επιστημονική κοινότητα προσπαθούν να αμβλύνουν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Η εκτίμηση του “Νεολόγου” είναι ότι το βιβλίο της Ιωάννας Λιάπη-Μήλα “Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας” θα τύχει μιας ανεπιφύλακτης υποδοχής από το αναγνωστικό κοινό κυρίως για το πρωτογενές ερευνητικό του έργο και την επιστημονική μεθοδολογία που έχει υιοθετήσει ως προς την επεξεργασία των στοιχείων του.

(Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, αριθμός σελίδων 328)