Κωφεύουν οι περισσότεροι Δήμοι στην έκκληση του υπουργείου για έγκαιρη αποστολή στοιχείων για τους δασικούς χάρτες

Με νέα επιστολή που απέστειλε στους Δήμους της χώρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος υπενθυμίζει την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την έγκαιρη αποστολή των στοιχείων περιοχών κατοικίας στους δασικούς χάρτες.  (Τα στοιχεία αφορούν τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.) 

Δεδομένης της μέχρι σήμερα περιορισμένης ανταπόκρισης των Δήμων με αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφισβητήσεων για περιοχές κατοικίας, τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και την υπονόμευση, μελλοντικά, των έργων των ΕΠΕΑ, ο Αν. ΥΠΕΝ, καλεί τους Δήμους, ειδικά αφού οι προτάσεις τους λήφθηκαν υπ’ όψη από την Πολιτεία, να δράσουν άμεσα, μέχρι και την τελική προθεσμία στις 12/06/2017, έτσι ώστε να μην υπονομευτεί περαιτέρω το συμφέρον των πολιτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών.

Υπενθυμίζεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια είναι τα μόνα αρμόδια όργανα που μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, με βάση τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ, και ως εκ τούτου να υποστηρίξουν τα συμφέρονται και τις ανάγκες των πολιτών.