Από 1η Σεπτεμβρίου 2017 απαιτητή προϋπόθεση η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια

“Από 1-9-2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης”. Αυτό προβλέπει νέα διάταξη, που αναμένεται να κατατεθεί από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή. 

Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. καθώς και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), το οποίο αποτελεί αυτοτελές μητρώο για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αυτό υλοποιεί.