Η Ένωση Διευθυντών Σχολ. Μονάδων Πρωτοβ. Εκπαίδευσης για την λειτουργία των σχολείων

Τις θέσεις-προτάσεις της για τον καλύτερο προγραμματισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων διατυπώνει, με ανακοίνωση της, η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες, αν ταυτίζονται με το αυτονόητο, καλό είναι να επαναλαμβάνονται πολύ περισσότερο όταν αυτό γίνεται από λειτουργούς της εκπαίδευσης με πείρα και καλή γνώση του χώρου της παιδείας.

Συγκεκριμένα:

1. Πραγματοποίηση των εγγραφών των μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων αλλά και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα τον Ιανουάριο, ώστε ο αριθμός των λειτουργούντων τάξεων/τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος να είναι γνωστός από τον Φεβρουάριο, για να μπορεί να γίνει με ακρίβεια ο υπολογισμός των εκπαιδευτικών κενών και οι αναγκαίοι διορισμοί.

2. Ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών(μεταθέσεις, κάθε είδους αποσπάσεις, υπεραριθμίες) μέχρι τις 30 Μαΐου, και τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στη νέα τους σχολική μονάδα στις 21 Ιουνίου.

3. Κατανομή τάξεων/τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος στις 21 Ιουνίου.

4. Όλοι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλαμβάνουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου.

5. Αν προκύψουν έκτακτα εκπαιδευτικά κενά θα πρέπει να καλύπτονται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

6. Στις 12 Σεπτεμβρίου όλες οι σχολικές μονάδες λειτουργούν με πλήρες Πρωινό και Ολοήμερο Πρόγραμμα.