Συνέδριο “Τα Μουσεία ως φορείς αλλαγής” στο Μουσείο Μπενάκη. 30 Νοεμβρίου

Μουσείο Μπενάκη

Τον κοινωνικό αντίκτυπο των μουσείων, τον ρόλο τους στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής, και το πώς η διαφορετικότητα και η προσβασιμότητα συνδέονται άμεσα με την προσέλκυση κοινού, τη χρηματοδότηση, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών, είναι τα θέματα που θα συζητηθούν διεξοδικά στο 7ο ετήσιο Συνέδριο για τα Μουσεία και τους επαγγελματίες των μουσείων και των πολιτιστικών οργανισμών σε διοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 20017 από ώρα 9 π.μ. έως 5 μ.μ. 

  
Οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο και τα εργαστήρια είναι:

Δρ. Nicole Ivy, Διευθύντρια Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Αμερικανική Ένωση Μουσείων (ΗΠΑ)

Georgia Krantz, Ανεξάρτητη Εκπαιδεύτρια και Σύμβουλος Προσβασιμότητας (ΗΠΑ)

Sarah Plumb, Ερευνητική Συνεργάτης, Ερευνητικό Κέντρο Μουσείων και Γκαλερί, (Mεγάλη Bρετανία)

Matt Turtle και Jess Turtle, Συνιδρυτές, Μουσείο Αστέγων (Mεγάλη Bρετανία)

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης από τις:

Navine G. Khan-Dossos, Εικαστικό

Μαρία Παπαδημητρίου, Εικαστικό, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Βόλος)

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά και Αγγλικά.

Προ-εγγραφές στο συνέδριο και τα εργαστήρια θα γίνουν μέσω Eventbrite από τις 20.11.2017

30.11.2017, 09:00 – 17:00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 138

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου