Δημοτικές Εκλογές: οι εκλεγόμενοι από τον συνδυασμό του Α. Ζούτσου στα Τοπικά Συμβούλια Γέρακα, Παλλήνης & Ανθούσας

Σύμφωνα με την ανακήρυξη των εκλογικών αποτελεσμάτων από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ο συνδυασμός του κ. Α. Ζούτσου καταλαμβάνει εκ νέου 7 έδρες από τις 11 στο Γέρακα και στην Παλλήνη και πέντε έδρες  (από τις επτά) στην Ανθούσα.

Με βάση τις προβλέψεις της διάταξης του νόμου, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα θα είναι η πρώτη στην σειρά επιτυχόντων (996 σταυροί) στις εκλογές της 18ης Μαίου 2014, Μικαέλα Συμεωνίδη, (φωτογρ.) η οποία συμμετέχει στο Τοπικό Συμβούλιο από το 2011. (πρωτοεκλέχθηκε στις εκλογές του 2010).

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και στην τρέχουσα θητεία της ασχολήθηκε επισταμένα με θέματα καθημερινότητας και ανάπτυξης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής μας.

Στο Τοπικό Συμβούλιο Παλλήνης θα προεδρεύει ο κ. Νικόλαος Παπανικολάου, (φωτογρ.) σύμβουλος επιχειρήσεων, (εκλέχθηκε πρώτος με 380 σταυρούς) και στο Τοπικό Συμβούλιο Ανθούσας ο αστυνομικός, κ. Πέτρος Δρακόπουλος. (140 σταυροί)

Οι εκλεγόμενοι ανά Τοπικό Συμβούλιο με σειρά κατάταξης είναι: