Πρόγραμμα παραδοσιακών χορών προσχολικής και νηπιακής ηλικίας (4 & 5 ετών) στο Γέρακα και στην Παλλήνη

Την έναρξη του νέου προγράμματος παραδοσιακών χορών για προσχολική & νηπιακή ηλικία ανακοίνωσε η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στις Δημοτικές Ενότητες Γέρακα και Παλλήνης για παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών.

Συγκεκριμένα:

Στο Γέρακα

Τόπος διεξαγωγής: 10ο Νηπιαγωγείο Γέρακα (Αργοστολίου 2, Γέρακας)
Ημέρα-Ώρες Προγράμματος: Δευτέρα 17.00-18.00 & 18.00-19.00
Εγγραφές: Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, τηλ.2106619937

Στην Παλλήνη

Τόπος διεξαγωγής: 2ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης (Κρήτης 6, Παλλήνη)
Ημέρα-Ώρες Προγράμματος: Τετάρτη 17.00-18.00 & 18.00-19.00
Εγγραφές: 5ο Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης, τηλ.2106032245

Κόστος Προγράμματος: 40 ευρώ το έτος/2 Δόσεις

Αμφότερα τα τμήματα θα δημιουργηθούν με την συμπλήρωση κατά ελάχιστο αριθμό 8 παιδιών και με μέγιστο 12 παιδιών.
Η έναρξη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί με την συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθητών και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016.