Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα Δημοτικά Τέλη 2015 του Δήμου Παλλήνης

Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση της Τρίτης 25 Νοεμβρίου 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης, το σύνολο των Δημοτικών Τελών καθώς και ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.Η συζήτηση για τα Τέλη ξεκίνησε αργά το βράδυ –10.15 μ.μ.- αμέσως μετά την ενημέρωση εκ μέρους του Δημάρχου Θανάση Ζούτσου για την υπόθεση ανάκλησης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας 6, στο Τρίγωνο Καμπά της Κάντζας Παλλήνης και των παρεμβάσεων που ακολούθησαν από πλευράς της Αντιπολίτευσης.

Σε ότι αφορά τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού τα οποία ως τη λήξη του 2014 είναι 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ελήφθη απόφαση να αυξηθούν για το έτος 2015 κατά 8 λεπτά (δηλαδή 1,33 €) μόνο για τους στεγασμένους χώρους που είναι μεγαλύτεροι των 100 τ.μ. και χρησιμοποιούνται ως κατοικία.

Συνεδρίαση Δ.Σ. Παλλήνης στις 25 Νοεμβρίου 2014

Ακολουθεί αναλυτική για το κάθε Τέλος αναφορά, ειδικότερα: για τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Ακίνητης Περιουσίας, Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων,Ύδρευσης, Δικαιώματος Ύδρευσης, Νεκροταφείων και τον συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων.

Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2015

Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται στο Δήμο Παλλήνης (αφαιρουμένων των επιφανειών των ακινήτων που τυγχάνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης και των επιφανειών που αντιστοιχούν σε μείωση τ.μ. λόγω απαλλαγών) ανέρχεται σε 3.503.110 τ.μ., από τα οποία 2.650.650 τ.μ. είναι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών), 852.460 τ.μ. είναι στεγασμένοι και ακάλυπτοι χώροι επαγγελματικής χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες κ.λ.π.).

Οι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015 σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι:

 1. Για στεγασμένους χώρους έως 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
 2. Για στεγασμένους χώρους άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,33 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
 3. Για στεγασμένους χώρους έως 150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
 4. Για στεγασμένους χώρους άνω των 150 τ.μ. άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 4,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 2,58 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
 5. Για μη στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης(καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ξυλεμπορικά, μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ, αναψυκτήρια, ταπητοκαθαριστήρια, άνθη – φυτά, φυτώρια, εκθέσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.) εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 2,15 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 0,645 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
 6. Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 3,45 € ανά τετραγωνικό μέτρο.
 7. Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, κλπ εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 5,75 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για πέραν των 6.000 τ.μ. 1,725 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

Β) Καθορισμός ενιαίου συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού, που θα γνωστοποιηθεί στη Δ.Ε.Η. για την βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους, για κατοικίες και νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) ή φιλανθρωπικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 1,25 € ανά τετραγωνικό μέτρο και για άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.λ.π.) 3,60 € ανά τετραγωνικό μέτρο με αναγωγή στην τιμή αυτή της επιφάνειας των ακινήτων των άνω κατηγοριών περιπτώσεις 2,4,5,6, και 7.

Γ) Μειώσεις-Απαλλαγές

α) Μείωση κατά ποσοστό 50% (από 20%) στις ανωτέρω διαμορφούμενες νέες τιμές για κατοικίες.

Ειδικότερα:

 • Α1) για πολύτεκνες οικογένειες (όπως αναγνωρίζονται από το νόμο και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €)
 • Α2) για ΑμεΑ (με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 €)
 • Α3) για τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα πολύτεκνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008 και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000,00 €).

β) Ψηφίστηκε πλήρη απαλλαγή για :

 • Β1) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.000,00 €,
 • Β2) Οικογένειες που έχουν δύο μέλη ΑμεΑ (με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας) και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 20.000,00 €,
 • Β3) Πολύτεκνοι με άνω των τριών ανήλικων παιδιών και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 15.000,00 € και
 • Β4) Άποροι (χωρίς ατομική ιδιοκτησία) και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 5.000,00 €. Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Δήμο για να το δηλώσουν. Οι απαλλαγές αυτές ισχύουν ως ένα χρόνο υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων εδόθησαν.

Καθορισμός Συντελεστή Δημοτικού Φόρου στους Στεγασμένους και μη Στεγασμένους Χώρους και Τ.Α.Π. έτους 2015

Α) Αποφασίστηκε ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015 να είναι 0,31 € (από 0,26€) ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και για τους μη στεγασμένους χώρους σε 0,165 € (από 0,13 €) ανά τετραγωνικό μέτρο.
Ο παραπάνω συντελεστής επαυξάνεται σε 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου και για τους μη στεγασμένους χώρους σε 0,185 € και το πρόσθετο ποσό θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Β) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) είναι 0,35%ο.

Στην ΔΕΗ θα γνωστοποιηθούν οι κάτωθι συντελεστές :

 • Α) Συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015 σε 0,37 € ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας.
 • Β) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) 0,35%.

Καθορισμός τελών Ύδρευσης έτους 2015

Τα τέλη ύδρευσης, για το οικονομικό έτος 2015 και εφεξής, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Ε.Υ.Δ.Α.Π. θα είναι:

Τιμολόγιο ύδρευσης – οικιακό (για τετραμηνιαία κατανάλωση):

κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση προηγ. έτους

 • 0 – 20 0,40 0,40
 • 21 – 60 0,80 0,80
 • 61 – 90 1,00 1,00
 • 91 – 120 1,50 1,50
 • 121 – 160
 • 2,00 2,00
 • 161 – 200 2,50 2,50
 • 201 και άνω 3,20 3,20

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

κ.μ. €/κ.μ. Χρέωση προηγ. έτους

 • 0 – 20 0,40 0,40
 • 21 – 60 0,80 0,80
 • 61 – 90 1,00 1,00
 • 91 – 120 1,5 1,5
 • 121 – 160 2,00 2,00
 • 161 – 200 2,5 2,5
 • 201 – 700 3,2 3,2
 • Άνω των 700 1,20 1,20

Για ένταξη στην ως άνω κατηγορία απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου με παράλληλη προσκόμιση δικαιολογητικών που θα αποδεικνύουν ότι η χρήση νερού συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου (π.χ. ιατρικές μονάδες, πλυντήρια αυτοκινήτων, εκπαιδευτήρια, κλπ)
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

1. γ) Τιμολόγιο ύδρευσης για Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Δημόσια νοσοκομεία και Κλινικές (για τετραμηνιαία κατανάλωση), ανεξαρτήτως κατανάλωσης 0,80 €/κ.μ.
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

Για την ελάφρυνση των ευπαθών και οικονομικά ασθενέστερων ομάδων προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τα ακόλουθα μέτρα

Α) Για πενταμελή οικογένεια (γονείς και τρία παιδιά) ή μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά, η κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται με 0,65 €/κ.μ. Για κάθε επιπλέον του τρίτου τέκνου το όριο των 60 κ.μ. θα προσαυξάνεται κατά 12 κ.μ./τετράμηνο.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις προκειμένου οι δημότες να λάβουν τις ελαφρύνσεις των δημοτικών τελών θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα :

 1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει την οφειλή , της τελευταίας πενταετίας με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο.
 3. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας , για καταγραφή των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε να μπορούν να γίνονται επαληθεύσεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των δικαιούχων-ωφελουμένων, αλλά και χρέωσή τους σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας.
 4. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Ύδρευσης του αιτούντος.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας (όπου θα φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας). Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης δεσμεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία για να δηλώσει αυτήν, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γνωστοποιηθεί στο Δήμο θα καταλογιστεί η οφειλή με τα ανάλογα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη για το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση του ακινήτου.

Β) Για ΑμΕΑ η κατανάλωση από 21 κ.μ. μέχρι 60 κ.μ. ανά τετράμηνο θα υπολογίζεται με 0,65 €/κ.μ.

Για την παραπάνω περίπτωση προκειμένου οι δημότες να λάβουν τις ελαφρύνσεις των δημοτικών τελών θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα :

 1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει την οφειλή , της τελευταίας πενταετίας με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο.
 3. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας , για καταγραφή των στοιχείων των δικαιούχων, ώστε να μπορούν να γίνονται επαληθεύσεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των δικαιούχων-ωφελουμένων, αλλά και χρέωσή τους σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας.
 4. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Ύδρευσης του αιτούντος.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικές κ.α) / Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας, είτε

Απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, που να αναφέρεται το ποσοστό συνταξιοδότησης, είτε αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων (Υγειονομικές επιτροπές) που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν, είτε βεβαίωση απογραφής στα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από το 2012 και εξής

Σε κάθε περίπτωση, στο παραπάνω προσκομιζόμενο έγγραφο θα πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του αιτούντος η μέλους της οικογένειας του, το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%και κάτω του 80% και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.

7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας (όπου θα φαίνεται το εμβαδόν της κατοικίας). Σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης δεσμεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία για να δηλώσει αυτήν, προκειμένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου. Εάν αυτό δεν γνωστοποιηθεί στο Δήμο θα καταλογιστεί η οφειλή με τα ανάλογα πρόστιμα στον ιδιοκτήτη για το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση του ακινήτου.

Για υπέρβαση των άνω τετραμηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.

Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Δήμο για να το δηλώσουν. Οι απαλλαγές αυτές ισχύουν ως ένα χρόνο υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων δόθηκαν.

Καθορισμός Τέλους Δικαιώματος Ύδρευσης έτους 2015

 1. Το τέλος δικαιώματος Ύδρευσης (τέλη σύνδεσης και επανασύνδεσης) για το έτος 2015 ορίζεται στο ποσό των 500,00 €.
 2. Τη δαπάνη μεταφοράς παροχής λόγω κινδύνου από λύματα 75,00 €.
 3. Τη δαπάνη μετατροπής της παροχής, σύμφωνα με την κοστολόγηση από την τεχνική υπηρεσία του δήμου.
 4. Επί αίτησης διακοπής 60,00 € για την αφαίρεση υδρομετρητή και 60,00€ για την επανασύνδεσή του.
 5. Άσκοπη μετακίνηση του συνεργείου για έλεγχο υδρομετρητή 25,00 €
 6. Αποκάλυψη φρεατίου 25,00 €.
 7. Για την επανασύνδεση υδρομετρητή που αφαιρέθηκε λόγω οφειλών 100,00 €.

Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων έτους 2015

I. Για την χρήση πεζοδρομίων και πλατειών για εκθέσεις, τραπέζια, καρέκλες κ.λπ. με εφαρμογή διζωνικού συστήματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

ΖΩΝΗ Α: περιλαμβάνει την Πλατεία Μακεδονίας και τα πεζοδρόμια των οδών Θεσσαλονίκης και Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε. Γέρακα.

Κατάληψη πεζοδρομίων και πλατειών από 35,00 € / τ.μ. σε 25,00 € / τ.μ. ετησίως.

(Η πρόταση της δημοτικής αρχής ως προς την κατάληψη των παραπάνω χώρων ήταν 30 €. Με πρόταση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης Άρη Βίτσιου η οποία υιοθετήθηκε από το Δήμαρχο Θανάση Ζούτσο, η τιμή ανά τ.μ. μειώθηκε στα 25 €)

ΖΩΝΗ Β: περιλαμβάνει τους κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και πεζοδρόμια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (όλες οι Δ.Ε.) πλην της άνω ζώνης.
1 . Κατάληψη πεζοδρομίων από 15,00 € / τ.μ. σε 10,00 € / τ.μ. ετησίως .
2. Κατάληψη πλατειών από 20,00 € / τ.μ. σε 15,00 € / τ.μ ετησίως.

ΙΙ . Για κατάληψη ή χρήση πεζοδρομίων ή τμήματος οδών από ανοικοδομούντες η χρέωση της κατάληψης πεζοδρομίου για κάθε φύση τεχνοοικοδομικών εργασιών επιβάλλεται μηνιαίως έστω και αν το χρονικό διάστημα κατάληψης είναι μικρότερο του μήνα:

1. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε χωματόδρομο από 4,00€/ τ.μ. σε 3,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
2. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό χωρίς κράσπεδα από 6,00€/ τ.μ. σε 4,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
3. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα από 8,00€/ τ.μ. σε 6,00€/ τ.μ. μηνιαίως.
4. Για χρήση χώρου πεζοδρομίων ή τμήματος οδών σε ασφαλτοστρωμένη οδό με κράσπεδα και περατωμένο πεζοδρόμιο από 10,00€ / τ.μ. σε 8,00€ / τ.μ. μηνιαίως.

ΙΙΙ . Για την κατάληψη πεζοδρομίου από περίπτερα ως εξής:

1) Από 80,00 € σε 60,00€ ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια μέχρι 2.00 τ.μ.
2) Από 120,00 € σε 100,00 € ετησίως ανά τ.μ. για επιφάνεια άνω 2.00 τ.μ.

IV. Για την κατάληψη πεζοδρομίων από μικροπωλητές κατά την περίοδο εορτών, πανηγύρεων, εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λ.π. από 8,00 €/ τ.μ. σε 5,00 €/ τ.μ. εφάπαξ.
V. Για την κατάληψη πεζοδρομίων για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε πεζοδρόμια από 15,00 €/ τ.μ. σε 10,00 €/ τ.μ. ετησίως.
VI. Για την χρήση κοινόχρηστων χώρων από στάσιμους, υπαίθριους μικροπωλητές από 30,00 €/ τ.μ. σε 20,00 €/ τ.μ. ετησίως.
VII. Για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών και σταθερών παιχνιδοκατασκευών από 35,00 €/ τ.μ. σε 30,00 €/ τ.μ. ετησίως.

Καθορισμός Τελών Νεκροταφείων έτους 2015

Με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα προβλεπόμενα δικαιώματα για το έτος 2015 είναι:

Α. Άνοιγμα τάφου.

 • Άνοιγμα τάφου τριετούς χρήσης σε 80,00 € συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής.
 • Άνοιγμα οικογενειακού τάφου σε 170,00 € συν εισπραττόμενο με το δικαίωμα ταφής

Β. Δικαίωμα ταφής

 • Τριετούς χρήσης σε 260,00 € .
 • Ταφής συγγενών σε οικογενειακό τάφο σε 170,00 €. (Εξαιρουμένου του άμεσου δικαιούχου)
 • Φιλοξενία νεκρού σε οικογενειακό τάφο σε 350,00 €.
 • Ταφή ανηλίκου μέχρι δύο (2) ετών ΔΩΡΕΑΝ

Εκταφή

 • Εκταφή από τάφο τριετούς χρήσης σε 100,00 €.
 • Εκταφή από οικογενειακό τάφο σε 150,00 €.
 • Ενταφιασμός αδιάλυτων σε 60,00 €.

Δ. Παρατάσεις τριετούς χρήσης

 • Παράταση ταφής 4ου έτους σε 8,00 € μηνιαίως.
 • Παράταση ταφής 5ου έτους σε 25,00 € μηνιαίως.
 • Παράταση ταφής 6ου έτους σε 70,00 € μηνιαίως.
 • Παράταση ταφής 7ου έτους σε 110,00 € μηνιαίως.
 • Παράταση ταφής 8ου έτους και άνω σε 200,00 μηνιαίως

Ε. Φύλαξη Οστών

 • Φύλαξη οστών στο οστεοφυλάκιο σε 25,00 € ετησίως για τα μονά και σε 35,00 € ετησίως για τα διπλά.
 • Φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο σε 80,00 € εφ’ άπαξ.
 • Πώληση Οστεοθυρίδων σε 700,00 € με δυνατότητα ρύθμισης του ποσού ως εξής: 200,00 € προκαταβολή και τέσσερις διμηνιαίες δόσεις των 125,00 € ,

Για τις υφιστάμενες μισθωμένες θυρίδες – πενταετίας δίνεται η δυνατότητα αγοράς με συμψηφισμό του ποσού που έχει καταβληθεί για τα μισθώματα. Τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

 • Καθαριότητα και συντήρηση οικογενειακού τάφου σε 40,00 € ετησίως.
 • Χορήγηση οικογενειακού τάφου σε 5.000,00 € .