Έλλειμμα πάνω από 18 εκατ. ευρώ «κληρονόμησε» η δημοτική αρχή Σπάτων-Αρτέμιδας!

Ζητείται η παρέμβαση της Εισαγγελίας και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Την δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος εκθέτει με έγγραφο διάβημά του προς την Εισαγγελία Αθηνών και τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος κ. Χρήστος Αντ. Μάρκου, επισημαίνοντας πως η όλη κατάσταση όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη, θέτει τον Δήμο «σε απόλυτη αδυναμία αντιμετώπισης των οικονομικών του υποχρεώσεων.»

Η πρωτοβουλία του κ. Δημάρχου να παραπέμψει στην δικαιοσύνη την σοβαρή αυτή υπόθεση, η οποία διακυβεύει το παρόν αλλά και το μέλλον του Δήμου, χαρακτηρίζεται ως ύστατη προσπάθεια διερεύνησης και διευκρίνησης  όλων των δεδομένων που συνθέτουν μία βαριάς μορφής «πληγή» που δεν επιτρέπει ακόμη και την στοιχειώδη λειτουργία του ενιαίου Δήμου. Την επιστολή του κ. Δημάρχου, συνοδεύει και το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης καθώς και οι διαπιστώσεις που αναδείχθηκαν μετά την διερεύνηση του θέματος.

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία:

το χρέος του πρώην Δήμου Αρτέμιδος προς την ΕΥΔΑΠ ανέρχεται στο ποσό των 16.389.307,41 και του πρώην Δήμου Σπάτων στο ποσό των 1.769.650,40€.

Πρόκειται για μέγεθος ελλείμματος που ξεπερνάει οποιαδήποτε «λογική» αλλά το πρόβλημα δεν οριοθετείται σε αυτό.

Σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο έγγραφο διάβημα του Δημάρχου κ. Χρήστου Αντ. Μάρκου, παρουσιάζεται το φαινόμενο

«της συνεχούς έκδοσης διαταγών πληρωμής εις βάρος της διαχείρισης του Δήμου, οι οποίες καθιστούν απαιτητά από ιδιώτες, μεγάλα χρηματικά ποσά, που αφορούν κυρίως αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, βάση δικαστικών αποφάσεων, που έχουν τελεσιδικήσει λόγω αδράνειας των προηγούμενων διοικήσεων, οι οποίες δεν φρόντισαν να λάβουν τα απαραίτητα από τον νόμο προβλεπόμενα μέτρα που ο νομοθέτης θέτει στη διάθεση των οργάνων διοίκησης για να προστατευτούν τα συμφέροντα του πρώην Δήμου Σπάτων.»

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδος έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ: Προϊστάμενο Εισαγγελίας Αθηνών

Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα/κ. Επιθεωρητά,

«Σας αναφέρω τα ακόλουθα: Ο Δήμος στον οποίο με επέλεξαν οι Δημότες να υπηρετήσω βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση εξαιτίας της σωρείας παραλήψεων οφειλομένων ενεργειών εκ μέρους των προηγούμενων διοικήσεων. Οι παραλήψεις αυτές διαπιστώθηκαν μετά από διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που αποφάσισα να διατάξω εξαιτίας του φαινομένου της συνεχούς έκδοσης διαταγών πληρωμής εις βάρος της διαχείρισης του Δήμου, οι οποίες καθιστούν απαιτητά από ιδιώτες, μεγάλα χρηματικά ποσά, που αφορούν κυρίως αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, βάση δικαστικών αποφάσεων, που έχουν τελεσιδικήσει λόγω αδράνειας των προηγούμενων διοικήσεων, οι οποίες δεν φρόντισαν να λάβουν τα απαραίτητα από τον νόμο προβλεπόμενα μέτρα που ο νομοθέτης θέτει στη διάθεση των οργάνων διοίκησης για να προστατευτούν τα συμφέροντα του πρώην Δήμου Σπάτων.

Οι διαταγές πληρωμής, εκτός των αποζημιώσεων που αφορούν απαλλοτριώσεις, αφορούν και πλήθος άλλων οφειλών του Δήμου προς τρίτους, γεγονός που προδήλως δηλώνει άσκηση μη χρηστής διοίκησης και προστασίας του δημόσιου χρήματος. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το χρέος προς την ΕΥΔΑΠ του πρώην Δήμου Αρτέμιδος ανέρχεται στο ποσό των 16.389.307,41 και του πρώην Δήμου Σπάτων στο ποσό των 1.769.650,40€.

Όλα τα ανωτέρω, όπως σας προανέφερα, έχουν σαν αποτέλεσμα ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος να ευρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, η οποία τον θέτει σε απόλυτη αδυναμία αντιμετώπισης των οικονομικών του υποχρεώσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει καταταγεί στους 7 πιο υπερχρεωμένους Καλλικρατικούς Δήμους της Ελλάδας, σύμφωνα με την κατάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης καθώς και τις διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξα μετά από διερεύνηση του θέματος και για τις οποίες ενημέρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την 33η Συνεδρίαση της 29/12/2011 και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Αντ. Μάρκου

Συνημμένα:

1. Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

2. Απόσπασμα Συνεδρίασης Δ.Σ.

3. Αποσπάσματα περιεχομένου της Έκθεσης Ειδικού Ελέγχου της απογραφής έναρξης της της 1ης -1-2011 που συντάχθηκε σύμφωνα με 7445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.10.2010) Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.