Συνεδριάζει, αύριο, Τετάρτη 16 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:30 υπό την προεδρία του κ. Αρτ. Βαγιωνάκη, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παιανίας με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

Μεταξύ των θεμάτων που θα κληθεί το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει, είναι και η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παιανίας, για την επισκευή του κλειστού Γυμναστηρίου Παιανίας, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.)

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας-πλατεία Ζωοδ. Πηγής)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ συνεδριάσεων 9/8-6-2016, 10/9-6-2016.

2. Αποδοχή ποσού 179.966,21 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου, του δημοτικού παιδικού σταθμού Παιανίας και του Α’δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. Κατανομή του ποσού και διάθεση πίστωσης, ποσού 144.541,79 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Δήμου, ποσού 18.467,91 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Παιανίας και ποσού 16.956,51 ευρώ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού του Α’ δημοτικού παιδικού σταθμού Γλ. Νερών. (10η κατανομή έτους 2016)

3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 36.125,73 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2016 (Δ’ κατανομή)

4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΓΚΑΚΙΑ Κ.Λ.Π) & ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

5. Έγκριση της 44/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”» , αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου και καθορισμός εκτέλεσης αυτού.

6. Έγκριση σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Παιανίας, για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 500.000 €, ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και εξουσιοδότηση του Δ.Σ προς τον Δήμαρχο να προβεί στην υπογραφή της.

7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017».

8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ».

9. Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση της (3ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας.

10. Έγκριση της υπ’αριθ. 43/2016 Απόφασης του Δ.Σ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας με θέμα «Λήψη απόφασης 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016».

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμ. 181/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2016.

12. Λήψη απόφασης για την ίδρυση Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου στον Δήμο Παιανίας σε συνεργασία με το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο.

13. Έγκριση έκθεσης εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, που αφορά ορισμό τιμής μονάδος λόγω προσκύρωσης στο Ο.Τ. 512 στην πολεοδομική ενότητα 2 «Νότια» της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών

14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Ασφαλτοτάπητα στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο Παιανίας και στο 2ο Δημοτικό Γλυκών Νερών».

15. Έγκριση της με αριθμ. 9/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την λήψη μέτρων αποτροπής στάθμευσης απέναντι από είσοδο οχημάτων επί της οδού ΑΙΟΛΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας, κατόπιν της με αριθμ. 6701/18-5-2015 αιτήσεως του κ. Χρυσικού Ιωάννη του Ταξιάρχη.

16. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας για την απόκρουση της με Αριθμό Καταχ. ΠΡΦ214/09-03-2016 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Α.Ε.» που άσκησε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά του Δήμου Παιανίας.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση εκδήλωσης με θέμα «Ημέρα Κοινωνικής Αλληλεγγύης» σε συνεργασία με το Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών Δήμου Παιανίας, που αφορά στην συλλογή τροφίμων και παιχνιδιών για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και διάθεση σχετικής πίστωσης.

18. Οικονομική ενίσχυση δημοτών από τον Κ.Α. 00 – 6733.01 με τίτλο «Δαπάνες για κοινωνική πρόνοια»