Η Ανθούσα του Δήμου Παλλήνης εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης! Το προεδρικό διάταγμα δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.

Οριστικό τέλος στην πολυετή, επίπονη διαδικασία ολοκλήρωσης ένταξης της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης, στο Σχέδιο Πόλης! 

Μόλις, σήμερα, Παρασκευή, 12 Αυγούστου δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
(Φ.Ε.Κ. 167, Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων)

Η τελευταία θετική γνωμοδότηση του ΣτΕ που άνοιξε το “δρόμο” ολοκλήρωσης της ένταξης εκδόθηκε στις 4 Απριλίου 2016 και έκτοτε ήταν θέμα χρόνου η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

Αναφερόμενος ο Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος στην ολοκλήρωση ένταξης της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης, εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίησή του, σημειώνοντας με έμφαση ότι στην προσωπική προσπάθεια την οποία ξεκίνησε ο ίδιος, το 2011, με στόχο την επίλυση σειράς σοβαρών και ετερόκλητων προβλημάτων που παρεμπόδιζαν την εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης, είχε την υποστήριξη αιρετών και ειδικών συμβούλων, κυρίως, όμως, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, τα στελέχη, της οποίας, υπερέβαλαν εαυτούς για να αποκτήσει ο φάκελος της υπόθεσης τη ζητούμενη πληρότητα.

Ο κ. Αθανάσιος Ζούτσος, δήλωσε, τέλος, ότι η ένταξη της Ανθούσας στο Σχέδιο Πόλης όχι, μόνο, σηματοδοτεί την ανάπτυξη της περιοχής, αποδεσμεύει σε μεγάλο βαθμό και τη διοίκηση του Δήμου να ολοκληρώσει το προγραμματικό της πλαίσιο προς όφελος της καθημερινότητας των πολιτών.

“Προς τη κατεύθυνση αυτή –δηλώνει ο κ. Δήμαρχος- θα κινηθούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο η Ανθούσα να γυρίσει σελίδα με την ανάδειξη νέων υποδομών, όπως επί παραδείγματι η ανέγερση του κτιρίου Διοικητικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών λειτουργιών στο χώρο όπισθεν της Πλατείας Ηρώων. -εικονίζεται παραπλεύρως-  

(Σημ. “Ν”: η στατική μελέτη κατασκευής του έργου παραδόθηκε στη Δημοτική Αρχή τον περασμένο Απρίλιο)

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης που δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξίζει της προσοχής του αναγνώστη.

 

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος Γέρακα των ρεμάτων Ρ2, Ρ3-Ρ3-1 και Ρ4 καθώς και του ρέματος Ανθούσας που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλλήνης και διέρχονται από την περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, όπως φαίνονται με μπλε γραμμή στα διαγράμματα του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2 και της περιοχής χονδρεμπορίου καθώς και της Π.E 3 της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας με το καθορισμό

οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων χώρων πλατείας, κοινοχρήστων χώρων – παιδικής χαράς – πλατείας, κοινοχρήστου χώρου -στάθμευσης, κοινοχρήστου χώρου πάρκου – υπαίθριου γηπέδου αθλοπαιδιών, κοινοχρήστου χώρου – πλατείας – υπαίθριου γηπέδου αθλοπαιδιών – παιδικής χαράς, πάρκου – πολιτιστικών λειτουργιών, γηπέδου μπάσκετ – βόλεϊ – τένις, χώρου Οικουμενικού Πατριαρχείου, χώρου HELLENIC ORTHODOX TRADITIONALIST CHURCH OF AMERICA, λυκείου, γυμνασίου, γυμνασίου – λυκείου, βρεφονηπιακού σταθμού, βρεφονηπιακού σταθμού – νηπιαγωγείου, βρεφονηπιακού σταθμού – ΚΑΠΗ, εγκαταστάσεων ΔΕΣΦΑ, χώρων ναών, δημοτικού – νηπιαγωγείου, πολιτιστικών λειτουργιών, γυμναστηρίων,

όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα δεκατρία (13) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 19840/2016 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των παραπάνω περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 του παρόντος.

Αρθρο 4

Στις παραπάνω περιοχές καθορίζονται χρήσεις γης ως εξής:

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους των Π.Ε.1. Π.Ε.2 και Π.Ε. 3, που χαρακτηρίζονται με τα στοιχεία ΑΚ στα διαγράμματα του άρθρου 2, επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του από 23-2-1987 Π.δ/τος (Δ’166).

2.α. Στους οικοδομήσιμους χώρους στις Π.Ε. 1 και Π.Ε.3, που χαρακτηρίζονται στα ίδια διαγράμματα με τα στοιχεία ΠΚΠ, επιτρέπεται η χρήση πολεοδομικού κέντρου πόλης όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του παραπάνω Π. δ/τος με εξαίρεση τις χρήσεις:

 • αα. Πρατήρια βενζίνης
 • ββ. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς

β. Από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης δεν επιτρέπονται:

 • αα. Εγκαταστάσεις κατασκευών ειδών εκ τσιμέντου 
 • ββ. Βιοτεχνιών κοπής και κατεργασίας μαρμάρου 
 • γγ. Εγκαταστάσεις αλουμινοκατασκευών – σιδηροκατασκευών

δδ. Συνεργεία επισκευών και βαφής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και γεωργικών μηχανημάτων.

3.α. Στους οικοδομήσιμους χώρους στις Π.Ε. 1 και Π.Ε.3, που χαρακτηρίζονται με τα στοιχεία ΤΠΚ στα ίδια διαγράμματα επιτρέπεται η χρήση τοπικού πολεοδομικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω Π.δ/τος, με εξαίρεση τις χρήσεις:

 • αα. Διοίκηση
 • ββ. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής 
 • γγ. Χώροι συνάθροισης κοινού 
 • δδ. Πρατήρια βενζίνης 
 • εε. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 
 • στστ. Πολυκαταστήματα υπεραγορές 
 • ζζ. Εκθεσιακά κέντρα
 • ηη. Εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς 

β. Από τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης δεν επιτρέπονται

 • αα. Εγκαταστάσεις αλουμινοκατασκευών – σιδηροκατασκευών
 • ββ. Εγκαταστάσεις κατασκευών ειδών εκ τσιμέντου
 • γγ. Βιοτεχνιών κοπής και κατεργασίας μαρμάρου 
 • δδ. Συνεργεία επισκευών και βαφής αυτοκινήτων – μοτοσυκλετών και γεωργικών μηχανημάτων.

γ. Τα επιτρεπόμενα στην περιοχή του τοπικού πολεοδομικού κέντρου ξενοδοχεία και ξενώνες είναι μέχρι 100 κλίνες

4.α. Στην περιοχή χονδρεμπορίου πλην της περιοχής που ανήκει στον «Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

 • αα Εγκαταστάσεις χονδρεμπορίου 
 • ββ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, εκθεσιακών κέντρων 
 • γγ. Κτίρια αποθήκευσης 
 • δδ. Κτίρια στάθμευσης
 • εε. Πρακτορεία διακίνησης και χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων – φορτηγών.
 • στστ. Γραφεία, Εστιατόρια – αναψυκτήρια με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των υπολοίπων εγκαταστάσεων και εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές και προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στη συνολική επιφάνεια ορόφων.
 • β. Στον κοινωφελή χώρο εγκαταστάσεων της ΔΧΧΦΑ. Α.Ε. επιτρέπεται η λειτουργία Βιομηχανίας και ισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Άρθρο 5

1. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων το σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους ενός και μισό (1,5), δύο (2), τριών (3), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10), δεκαπέντε (15) και είκοσι (20) μέτρων καθώς και μεταβλητό προκήπιο στα Ο.Τ. 390,39,392,394 και 395 όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 2 του παρόντος.

2. Επιβάλλεται η υποχρεωτική φύτευση των προκηπίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4067/2012.

Άρθρο 6

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων στις περιοχές κατοικίας (Π.Ε.Ι, Π.Ε.2, Π.Ε.3) ορίζονται κατά τομείς Ι, II και III όπως φαίνονται στα διαγράμματα για τις περιοχές: 

1. Τομέας I
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο εννέα (9) μέτρα

2. Τομέας ΙΙ
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα

3. Τομέας III
Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο δώδεκα (12) μέτρα

4. Σε όλους τους τομείς ορίζεται:

 • α. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: σαράντα τοις εκατό (40%)
 • β. Συντελεστής δόμησης έξι δέκατα (0,6) 
 • γ. Αριθμός ορόφων: δύο (2) 
 • δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος εννέα (9) μέτρα, συμπεριλαμβανόμενου και του ύψους της στέγης με μέγιστη κλίση αυτής 30%, η κατασκευή της οποίας είναι υποχρεωτική.

Για τα κτίρια των κλειστών γυμναστηρίων το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών ορίζεται σε έντεκα (11) μέτρα συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της τυχόν κατασκευής στέγης.

5. Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων ορίζονται και τα ακόλουθα:

 • α. Απαγορεύεται η κατάτμηση σε οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη των πεντακοσίων (500) τ.μ. και με πρόσωπο μικρότερο των (12) μέτρων.
 • β. Η αρτιότητα στους τομείς I και II ισχύει μόνο για οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι της 2-1-2005 (ημερομηνία δημοσίευσης του Γ.Π.Σ. Ανθούσας) και για όσα δημιουργηθούν με αυτές τις διαστάσεις κατ’ ελάχιστο μετά την πράξη εφαρμογής.
 • γ. Στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

Β1. Στη περιοχή χονδρεμπορίου το ελάχιστο εμβαδόν όλων των οικοπέδων που εμπίπτουν σε αυτήν, ορίζεται σε χίλια (1.000) τ.μ. με ελάχιστο πρόσωπο είκοσι πέντε (25) μέτρα
2. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί των οικοπέδων στην παραπάνω περιοχή ορίζονται κατά χρήση ως εξής:

 • α. Για τις εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, τις εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακών κέντρων και κτιρίων αποθήκευσης: 
 • αα Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τις εκατό (20%) 
 • αβ. Συντελεστής δόμησης: τρία δέκατα (0,3) 
 • αγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: ένδεκα (11) μέτρα
 • αδ. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του ίδιου οικοπέδου 

β. Για τα κτίρια στάθμευσης

 • βα. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: δέκα τις εκατό (10%) 
 • ββ. Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0.2) 
 • βγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά και μισό (7.5) μέτρα
 • βδ. Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του ίδιου οικοπέδου.
 • γ. Για τα πρακτορεία διακίνησης και τους χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων-φορτηγών:
 • γα. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τις εκατό (20%)
 • γβ. Συντελεστής δόμησης δύο δέκατα (0,2) 
 • γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: ένδεκα (11) μέτρα
 • γδ. Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του ίδιου οικοπέδου

δ. Για την περιοχή των κοινωφελών εγκαταστάσεων της ΔΕΣΦΑ (Βιομηχανία)

 • δα. Αρτιότητα: δεκαοχτώ χιλιάδες (18.000,00) τ.μ. 
 • δβ. Συντελεστής δόμησης (0,035) 
 • δγ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα πέντε τις εκατό (35%)
 • δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: εννιά (9) μέτρα
 • δε. Συντελεστής κατ’ όγκο εκμετάλλευσης 0,30 
 • δστ. Το ανεγερθησόμενο κτίριο και οι εγκαταστάσεις του πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) μέτρα τουλάχιστον και από την Λεωφόρο Ανθούσας τριάντα τέσσερα (34) μέτρα

ε. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS)
στ. Στην περιοχή χονδρεμπορίου για τη διενέργεια εκσκαφικών οικοδομικών εργασιών απαιτείται διενέργεια αρχαιολογικού ελέγχου και η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων

Γ1. Ως προς τη γεωλογική καταλληλότητα της έκτασης που εντάσσεται με το άρθρο 2 του παρόντος στο σχέδιο, διακρίνεται σε

 • α) περιοχές κατάλληλες υπό προϋποθέσεις για δόμηση ΚΠ1, ΚΠ2, ΚΠ3, ΚΠ4 
 • β) περιοχές ακατάλληλες για δόμηση ΑΚ1, ΑΚ2 και 
 • γ) περιοχές αμφίβολης καταλληλότητας για δόμηση ΑΜΦ1 ΚΑΙ ΑΜΦ2 και εμφαίνονται στο χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας που εγκρίθηκε με το υπ’αρ. 12717/9-4-2011 έγγραφο της ΔΟΚΚ -Τμήμα Γ. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η τήρηση ανά περιοχή των προβλεπομένων με το ανωτέρω έγγραφο.

2. Εξακολουθούν να ισχύουν οι δεσμεύσεις της ΖΕΑ (ΦΕΚ 647/Δ/2003) κατά μήκος της Αττικής Οδού για το καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης

Άρθρο 7

Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος η υπ’αρ. 546/8-3-2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (Δ’ 234) κατά το μέρος που αυτή αφορά την οριοθέτηση του ρέματος Ανθούσας

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα 22 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ