1815 συνολικά αυτοψίες στη Δυτ. Αττική από το υπ. Υποδομών. 1.385 κτίρια χρήζουν αποζημίωσης

Στις 1815 έχουν φτάσει συνολικά οι διενεργηθείσες αυτοψίες στο Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, στη Δ.Ε της Νέας Περάμου και στην Ελευσίνα από τα εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα: Στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας διενεργήθηκαν 1406 αυτοψίες συνολικά. Τα 1004 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης. 

Συγκεκριμένα: 775 κατοικίες, 107 επαγγελματικοί χώροι, 8 δημόσια κτίρια και 114 αποθήκες – υπόγεια.

Στο Δήμο Μεγαρέων (Δ.Ε. Μεγαρέων) και στη Δ.Ε. Νέας Περάμου, διεξήχθησαν συνολικά 400 αυτοψίες.

Τα 381 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, έχουν πληγεί και χρήζουν αποζημίωσης, εκ των οποίων 242 κατοικίες, 36 επαγγελματικοί χώροι, 3 δημόσια κτίρια και 100 αποθήκες – υπόγεια.

Οι αυτοψίες, από το σύνολο των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.