Ο Δήμος Κρωπίας προχώρησε στην αγορά δύο οικοπέδων για την ανέγερση ισάριθμων σχολικών συγκροτημάτων

Η Δημοτική Αρχή Κρωπίας προχώρησε στη λήψη άμεσων αποφάσεων για την αγορά δύο οικοπέδων προκειμένου να κατασκευαστούν δύο σχολικά συγκροτήματα: του 5ου Νηπιαγωγείου και 5ου Δημοτικού Σχολείου (σ.σ λειτούργησαν από το 2013 σε καλαίσθητο μισθωμένο κτίριο) και του 3ου Γενικού Λυκείου Κορωπίου (σ.σ λειτουργεί από το 2008 αυτόνομα σε καλαίσθητο μισθωμένο κτίριο).