Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Σαρωνικού

Με απόφαση του Δημάρχου Σαρωνικού, κ. Γιώργου Σωφρόνη, ορίστηκαν από την παράταξη των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας, οι νέοι Αντιδήμαρχοι καθώς και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, για την περίοδο 2017 – 2019. Ειδικότερα:  

 

  • Ο κ. Σταμάτης Γκίνης, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου με αρμοδιότητα τις Υπηρεσίες του Τμήματος Εσόδων και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. 
  • Ο κ. Σάββας Γκέραλης, ορίστηκε Αντιδήμαρχος των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. 
  • Ο κ. Εμμανουήλ Χαρίτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου των Υπηρεσιών Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
  • Ο κ. Βασίλειος Μπούτσης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων, με αυτεπιστασία στον Τομέα Α’ – που περιλαμβάνει τη Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων και την Τοπική Κοινότητα Κουβαρά.
  • Ο κ. Απόστολος Αποστόλου αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων με αυτεπιστασία στον Τομέα Β’ που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνίδας, Παλαιάς Φώκαιας και Αναβύσσου.
  • Η κ. Παναγιώτα Γεωργοπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Αντιδημάρχου του Τομέα Οργάνωσης, Διαδικασιών, Ποιοτικής Λειτουργίας και Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών, καθώς και των Τομέων Διαφάνειας, Διοικητικής Υποστήριξης και Αιτημάτων Πολιτών.
  • Ως αναπληρωτής του Δημάρχου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Γκέραλης.

Επίσης:

Η κ. Αικατερίνη Παπασταμέλου – Γκούμα ορίστηκε εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου, καθώς και για επικουρική στήριξη του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδας στις κατά τόπο αρμοδιότητες.

Ο κ. Ηλίας Μπουκοβάλας ορίστηκε εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αντικείμενο την πορεία – ολοκλήρωση των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και για τα Σχέδια Πόλεως και τον ΓΠΣ της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, κ. Γιώργος Σωφρόνης δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ θερμά τους νέους Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στα σημαντικά καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τους Αντιδημάρχους της προηγούμενης περιόδου, τον Μιχάλη Αδάμη, τον Σάββα Γκέραλη, τον Σταμάτη Γκίνη, την Αικατερίνη Γκούμα – Παπασταμέλου, τον Σπύρο Δημητρίου και τον Ηλία Μπουκοβάλα, για την άριστη συνεργασία μας και για την πολύτιμη στήριξή τους στην υλοποίηση του δημοτικού έργου.»

 

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου

Στις δημαιρεσίες της 5ης Μαρτίου 2017, εκλέχθηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού.Παραβρέθηκαν 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι επί συνόλου 27 μελών.

Πρόεδρος η κ. Μαρία Κόλλια (επανακλέχθηκε) με 20 ψήφους, 1 άκυρο, 4 λευκά

Αντιπρόεδρος ο κ. Ευάγγελος Ζεκάκος με 23 ψήφους, 1 άκυρο και 1 λευκό.

Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Βολάκος με 20 ψήφους και 5 λευκά.

Για την Οικονομική Επιτροπή, εκλέχθηκαν

Τακτικά Μέλη: Μπούτσης (22), Αλεξόπουλος (22) , Ζεκάκος (20), Τζιβίλογλου (20) Αδάμης (19), Γκούμα (19)

Αναπληρωματικά μέλη: Μακροδημήτρης (24), Γκίνης (23), Αθανασόπουλος (23), Ράπτη (21), Γεωργοπούλου (20)

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εκλέχθηκαν

Τακτικά μέλη: Τζιβίλογλου (21), Λιοδακάκης (20), Χαρίτος (20), Μπουκουβάλας (19), Αποστόλου (17), Κωνσταντελλος (17) 

Αναπληρωματικά μέλη: Μακροδημήτρης (23), Αλεξόπουλος (21), Μπούτσης (18), Ράπτη (18), Γεωργοπούλου (14)