Η σύναψη δανείου ποσού 4.898.398,09€ για την αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, στα θέματα του Δ.Σ. Σπάτων-Αρτέμιδος

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017 με ώρα έναρξης 08:30 μ.μ.το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος υπο την προεδία του κ. Στ. Κατραμάδου. 

Τα προς συζήτηση εγγεγραμμένα θέματα είναι 25 και μεταξύ αυτών, η λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δανείου ποσού 4.898.398,09€ για τη χρηματοδότηση του έργου Βελτίωση – Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας και η λήψη απόφασης έγκρισης διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων που πρόκειται να γίνουν στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Τα 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δηλωτικού σήματος (λογότυπου) για το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.

2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δανείου ποσού 4.898.398,09€ για τη χρηματοδότηση του έργου Βελτίωση – Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας.

3. Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ.154/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.37551/12-12-2016 αίτηση.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης Απόδοσης Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού για τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στο Ν.4178/13 και λοιπούς συναφείς νόμους (αρ.απόφ.Ο.Ε.028/2017).

5. Λήψη απόφασης έγκρισης διοργάνωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για το έτος 2017 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.–/2017).

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απευθείας εξαγοράς ακινήτου με ΚΑΕΚ 050233702038 που αποτελεί τμήμα χώρου σχολείου στο Ο.Τ.1152 Π.Ε.7-8-9 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.

7. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης Δημοτικού Συμβούλου (διατάκτη) για την υπογραφή όλων των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν για το οικονομικό έτος 2017.

8. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη (άρθρο 1 παρ.1 εδαφ.γ’ του Π.Δ.23/2000).

9. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα).

10. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής ναυαγίων.

11. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 51.892,04€ από 1η ΚΑΠ έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.04/2017).

12. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 14.986,11€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου μηνός Οκτωβρίου 2016, στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την υπ΄αρ.253/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διόρθωσε την 336/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.01/2017).

13. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 17.967,29€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου μηνός Νοεμβρίου 2016, στις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την υπ΄αρ.253/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία διόρθωσε την 336/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.05/2017).

14. Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας.

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σκοπιμότητας για την εκτέλεση των εργασιών «Αποκομιδή κλαδιών Δήμου έτους 2017».

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών έτους 2017» για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών για την αντιμετώπιση αγροτοδασικών, αστικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του έργου και της υπ΄αριθμ.75/2016 μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

19. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.

20. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων.

21. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.

22. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους αναδρομικών Τ.Α.Π.-ΠΟΕ & Δ.Τ. ΠΟΕ και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.

23. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ποσών από αντικατάσταση υδρομέτρων λόγω διπλοεγγραφής.

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής υπόχρεου από τέλη τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας.