Δήμος Μαρκοπούλου προς κρεοπωλεία & ιχθυοπωλεία: μην πετάτε στους κάδους απορριμμάτων υποπροϊόντα…

Ενημερωτική, προειδοποιητική επιστολή προς τα καταστήματα λιανικών πωλήσεων κρεάτων (κρεοπωλεία), λιανικών πωλήσεων ιχθύων (ιχθυοπωλεία), στα Πολυκαταστήματα Τροφίμων και στα εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος που εδρεύουν στον Δήμο Μαρκοπούλου,  στάλθηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κ. Θεοφάνη Σταμπέλο αναφορικά με τη Διαχείριση των Υποπροϊόντων Ζωικής Προέλευσης στο Δήμο. 


Ειδικότερα, καλούνται οι ιδιοκτήτες των παραπάνω Καταστημάτων να αποφεύγουν να ρίχνουν υποπροϊόντα Ζωικής Προέλευσης ανεξέλεγκτα σε Κάδους Οικιακών Απορριμμάτων του Δήμου αλλά να παραδίδονται σε εγκεκριμένες Μονάδες Διαχείρισης Ζωικών Υποπροϊόντων!

“Ο Δήμος Μαρκοπούλουαναφέρεται στην έγγραφη προεδοποίηση- θεωρεί ότι όλοι μας, έχουμε υποχρέωση να φροντίσουμε για την βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης με έμπρακτους τρόπους.

Ευελπιστούμε, ότι όλοι οι Ιδιοκτήτες των Καταστημάτων, θα συνεργαστούν, αναλογιζόμενοι την σημαντικότητα αυτού του εγχειρήματος, καθώς θα μας βοηθήσουν στην καθημερινή μας προσπάθεια, για ένα καθαρότερο Δήμο Μαρκοπούλου.”